ForskningNyheter

Ny studie slår fast at homeopati virker

Av 7. april 2024april 9th, 2024Ingen kommentarer

I en nylig publisert studie av H.J. Hamre med flere, ved bl.a. Universitetet i Freiburg, slår fast at homeopati har signifikant (mer enn tilfeldig) positiv effekt over placebo. Det gjelder uansett hvilke diagnose.

Studier på homeopati av like høg kvalitet

Dette er den første systematiske gjennomgangen av 6 metaanalyser som er gjort på effekten av homeopati. Studiene er gjort med placebo kontrollgrupper for ulike diagnoser.
Forskerne fant at homeopati studiene ikke var av dårligere kvalitet enn det vi finner i konvensjonell medisin. De hadde lik design, varte like lenge og ble analysert etter samme kriterier som i tilsvarende medisinske studier.

Homeopatisk behandling samme effekt som konvensjonell medisin

Forskerne slår fast at homeopati har en større effekt enn placebo på de diagnosen som er med i studiene. Særlig kommer den individuelt tilpasset homeopatien best ut.
Hypotesen om at homeopati ikke har bedre effekt enn placebo stemmer ikke.
Dette er sammenfallende med studier som er gjort på planter, dyr og fysisk-kjemiske tester.

Motstanden mot homeopati bygger falske påstander

Til tross for at det stadig blir påstått at homeopati ikke har effekt, viser tilgjengelige placebo kontrollerte og randomiserte studier for alle indikasjoner, betydelig bedre effekt enn placebo.

Forskerne avslutter med at resultatene viser at det ikke er grunn for reguleringer eller politisk motstand mot homeopati i helsevesenet.
Funnene bør oppmuntre til flere gullstandard studier på effekten av homeopatisk behandling på flere diagnoser.

Hele studie finnes her;

Skriv en kommentar