Fotografi av Mike Baker

Hva gjør NHL?

Vi vil fremme folkehelsen ved homeopatiens hjelp.

Norske Homeopaters Landsfordbund (NHL) er en medlemsorganisasjon for personer som har eller tar utdanning i homeopati. NHL har omtrent 200 medlemmer og er et veletablert forbund med årsmøte som høyeste organ, styre, etisk råd, fagkomitè, kvalitetssikringsgruppe for forskning, politisk gruppe og kvartalsmessig tidsskrift.

NHL har som formål å fremme folkehelsen ved homeopatiens hjelp. Vi arbeider for at våre medlemmer skal kunne utgjøre en forskjell for mennesker over hele landet.

Hvorfor NHL?

Vi stiller krav til medlemmenes utdannelse.

Norske Homeopaters Landsforbund stiller bransjens høyeste krav om minimums utdannelse for å bli medlem.

Våre medlemmer har rett til å bruke vår logo og tittelen «Medlem av Norske Homeopaters Landsforbund» – forkortet MNHL.

Se etter forkortelsen MNHL før eller etter homeopatens navn. Dette er et kvalitetsstempel og gjør det lettere for deg som pasient å finne en homeopat som har en grundig utdannelse i homeopatiske og medisinske fag.

Fotografi av Green Chameleon

Fotografi av Thomas Konings

NHL i verden

Vi er ikke alene.

NHL er medlem av International Council for Homeopathy (ICH) og European Council for Classical Homeopathy (ECCH). Les mer om ECCH og ICH her. NHL er del av et stort internasjonalt fellesskap som samarbeider om å spre viten om homeopati som behandlingsform, og dette arbeidet er i stor vekst internasjonalt. Les mer om homeopatiens utbredelse og historikk her.

NHLs historie

Vi har arbeidet for homeopatenes interesser i over 90 år.

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) ble stiftet i 1930.

Det første homeopatiske forbundet ble etablert i Bergen i 1928 og utgav tidsskriftet «Ars Curandi» – omsorgens kunst. Foreningens oppgave var i første rekke å gi orienterende opplysninger om homeopatien, hva den var, hvor den stammet fra og hvilke kurmidler den benyttet. Dette var en interesseforening for homeopatien og samlet mer enn 300 medlemmer.

I 1930 ble Norges Homøopatforening stiftet, og dette var en forening som skulle omfatte alle praktiserende homeopater i landet. Det ble noen navneendringer underveis, og pga. uenighet var det i noen år to foreninger før de i 1982 samlet seg i det forbundet som da fikk navnet Norske Homeopaters Landsforbund.

Fotografi av Sharon Christina Rørvik