Fotografi av Joshua Hibbert

NHLs funksjon

Sammen blir vi synlige.

For alle homeopater er det viktig å ha et eget særforbund som viser at vi er en egen yrkesgruppe. Det gjør oss mer synlige og kan bidra til å gjøre homeopati til foretrukken behandlingsform for flere. Som homeopat og medlem av NHL bidrar du til å opprettholde NHL som særforbund.

De langsiktige målene NHL jobber for å nå er:

  1. Homeopater skal være offentlig autorisert som helsepersonell.
  2. Det skal bli etablert en homeopatiutdanning på masternivå.
  3. Å stimulere homeopater til forskerglede og gi opplæring og veiledning til de som ønsker å forske.
Medlemsfordeler

Du får så mangt.

Med NHL i ryggen vil en homeopat kunne oppleve støtte og trygghet. Er du utdannet homeopat og ønsker å bli medlem hos oss, har du flere medlemsfordeler.

Fagtidsskriftet Dynamis hjem i posten

Dynamis er vårt fagtidsskrift, fullt av faglig stoff, innlegg fra homeopater og nytt innen forskning. Det gis ut fire ganger i året og kommer hjem til deg i posten.

Synlighet på forbundets nettsider

Medlemmer blir synlige på NHLs nettsider med egen profilside og plass i medlemskatalogen. I tillegg tilbys medlemmer annonseplass på nettsidene.

Faglig oppdatering

NHL arrangerer kurs, seminarer og webinarer for sine medlemmer og gjør det på den måten lettere å holde seg faglig oppdatert.

Påvirkningskraft gjennom stemmerett

Alle fullverdige medlemmer av NHL har forslags- og stemmerett på årsmøtet. Husk også at medlemskontingenten kan trekkes fra på selvangivelsen.

Søknadsskjema

Last ned

1

Last ned søknadsskjema

Last ned søknadsskjemaet i Word-format med knappen til venstre.
2

Fyll ut feltene

Fyll ut feltene i søknadsskjemaet og lagre filen lokalt.
3

Send søknad til NHL

Send søknadsskjemaet til Norske Homeopaters Landsforbund på e-post til nhl@nhl.no.

Fotografi av Jordan Stewart

NHLs arbeid

Vi hjelper de som hjelper.

NHLs oppgave er å fremme folkehelsen ved homeopatiens hjelp. Dette må skje gjennom de som praktiserer homeopati – våre medlemmer. Derfor arbeider vi for at våre medlemmer skal få optimale forutsetninger for sin homeopatipraksis. Flere medlemmer gir en sterkere organisasjon med bedre økonomi og større mulighet for NHL til å foreta flere handlingstiltak på homeopatiens vegne.

Rådgivning og retningslinjer
NHL har en administrasjon som kan gi støtte og råd til medlemmer. Utover det har vi et etisk råd. Det er en trygghet for homeopater og pasienter når NHLs etiske retningslinjer blir fulgt.

Forsikring
NHL har forsikringsordning for sine medlemmer, som dekker homeopati og andre terapiformer.

Grunnutdanning
NHL har kvalitetssikret norske homeopaters utdannelse og praksis siden 1930 og stiller krav til godkjent utdanning for medlemmene. Medlemmene kan bruke NHL sin logo og tittel som et kvalitetsstempel på godkjent utdanning innen homeopati og medisinske fag.

Videreutdanning
NHL formidler informasjon om videreutdanningskurs innen homeopati. Kursene fremmer homeopatien ved å øke kompetansenivået blant medlemmene. Oppdatert kunnskap gir trygghet for homeopaten i møte med pasienter.

Studentfordeler
Studenter får redusert medlemskontingent og mottar fagbladet Dynamis. I tillegg får studenter rabatt på kurs arrangert av NHL. NHL har en åpen og naturlig dialog med skolene. Ved inngåelse av veilederavtale kan studenter kalle seg homeopatkandidat MNHL, bruke NHLs logo og tegne ansvarsforsikring. Veilederavtalen gir økt trygghet for studentene.

Samarbeid
NHL har dialog med følgende instanser:

NOKUT
NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. For mer informasjon om NOKUT, se www.nokut.no. Et av NHLs mål er få få utdannelse innen homeopati offentlig godkjent.

NAFKAM
NAFKAM står for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. NAFKAM stimulerer til, utfører og koordinerer norsk forskning innen komplementær og alternativ medisin. Senteret skal vektlegge flerfaglig forskning. Les mer på www.nafkam.no.

Brønnøysundsregistrene
Er du medlem av NHL har du muligheten til å registrere deg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Dette gir tittelen registrert homeopat.  Flere registrerte styrker opprettholdelsen av et slikt register.

Politisk synlighet
NHL synliggjør homeopater politisk i flere fora.

SABORG
SABORG – Sammenslutningen av alternative behandlingsorganisasjoner  ble opprettet av helsemyndighetene, og formålet er at Saborg sammen med myndighetene skal utvikle området alternativ behandling. NHL har i dag representant i styret i Saborg.

SMB NORGE
Som medlem i NHL er du også kollektivt medlem i SMB Norge. SMB Norge bistår blant annet NHL med samfunnskontakt og politisk kontakt.

ECCH
Ved å være medlem av NHL bidrar du også på det internasjonale plan. ECCH er den europeiske organisasjonen som representerer homeopater i Europa. NHL er et fullverdig medlem av ECCH. Alle medlemsorganisasjoner i ECCH har en stemme hver – uavhengig av organisasjonens medlemstall. ECCH arbeider blant annet for å øke forståelsen av homeopati som eget yrke. ECCH er et viktig forum som er med på å påvirke homeopatien i Europa. De arbeider for en høy standard for yrket i Europa.