Hva er homeopati?

Likt kurerer likt.

Homeopati betyr lik sykdom. Behandlingsprinsippet går ut på at ett stoff som kan fremkalle symptomer hos frisk, kan fjerne de samme symptomer hos en pasient som har de.

Ett eksempel er at tårer og snue renner når en skjærer opp løk. Dette er symptom som mange med allergi har. Allium cepa (løk) som homeopatisk medisin er ofte til hjelp for en allergiker.

En homeopat ser på pasientens symptomer som kroppens rop om hjelp. Ved å gi ett preparat som har disse symptomene, støtter en kroppen i denne prosessen mot sykdom.  Preparatet stimulerer kroppens egne legende krefter slik vi ser det.

Fotografi av Varun Gaba

Fotografi av Aarón Blanco Tejedor

Hva gjør homeopaten?

Et detektivarbeid.

En homeopat MNHL velger medisin som er tilpasset dine lidelser spesifikt. Hensikten er å finne årsaken til at du er syk. Ut fra en lang samtale kartlegger han eller hun kroppens symptomer og tegn og legger det i databaser for å finne den medisinen som passer best.

Riktig behandling over tid kan fjerne årsaken til lidelsen permanent. Da er det viktig med ett nært samarbeide mellom pasienten og homeopaten MNHL. Vi kan illustrere det med et enkelt eksempel: En mann får stadig forkjølelser som alltid ender i bihulebetennelse. Homeopatens oppgave er da å finne det eller de homeopatiske medisinene som fjerner denne disponeringen.

Hvordan virker medisinen?

Helt naturlig.

Homeopatiske medisiner er laget av mange forskjellige stoffer, som oftest fra naturen som planter og mineraler. De gjennomgår en prosess av trinnvis risting og fortynning som kalles potensering. Ved en slik fortynning unngår man at de homeopatiske medisinene har gift effekt eller skadelige bivirkninger. De produseres i laboratorier med strenge standarder til hygiene m.m. (GLP/GMP-standard).

Homeopaten vil velge den “fortynningsgraden” el. potensen som passer til din lidelse.Men likhetsprinsippet er alltid  det sentrale, ikke fortynningen. Mange har stilt spørsmål ved om så uttynnede medisiner kan virke. Våre erfaringer er fornøyde pasienter hver dag. Studier viser at sju av ti sier de blir bedre av sine lidelser.

Forskere jobber stadig med å finne svaret på virkningsmekanismene. De nyeste teoriene går i retning av nanopartikler.

Homeopatiske medisiner er definert som legemiddel og selges via apotek og av godkjente leverandører gjennom LUA- ordningen (legemidler utenom apotek). Alle apotek er forpliktet til å skaffe alle  homeopatiske medisiner som er registrert i Norge.

Fotografi av Katherine Hanlon