En uavhengig part

For pasientenes rettigheter.

Norsk Homøopatisk Pasientforening  er en frittstående forening helt uavhengig av NHL. Vi har ingen innflytelse eller påvirkning av foreningen.

Norsk Homøopatisk Pasientforening kjemper etter eget utsagn for “homøopati og pasienters rettigheter”.

Les mer om Norsk Homøopatisk Pasientforening på deres egne nettsider.