Nyheter

Bruken av homeopatiske legemidler stiger verden over

Av 23. oktober 2023Ingen kommentarer

Homeopathy Global Market Report 23 slår fast at bruken av homeopati har steget med ca 16 % fra 2022 til 2023. Tallene er basert på store produsenter av homeopatiske legemidler. Stigningen i bruk er forventet å være like stor fram til 2027. En vekst på ca 16%.

Dette til tross for urolige tider i Europa pga. krigen i Ukraina og det den har medfør av dyrtid og sanksjoner.

USA hadde det største salget i 2022. Det er ventet at Asia og Stillehavsregionen blir det meste voksende markedet de neste årene.

Regioner som er dekket av rapporten er Asia og Stillehavsregionen, Vest-og Øst Europa, Sør- og Nord Amerika, Midt Østen og Afrika.
Framvekst av en mer helhetlig og personlig tilpasset behandling, mener rapporten er en grunn til den sterk veksten i bruken av homeopati. Homeopati har heller ikke farlige bivirkninger. Homeopati er tilgjengelig i 40 av 42 Europeiske land.
Hele 95% av alle allmennleger, barneleger og hudleger i Frankrike foreskriver homeopatisk behandling.

Den anslår også at i 2020 var det ca 6 millioner amerikaner som bruker homeopati for ulike lidelser. Flere enn 200 millioner mennesker verden over bruker homeopati som en del av helsetilbudet sitt anslår rapporten.

Les hele rapporten

Skriv en kommentar