Nyheter

Derfor bruker mange europeere homeopati

Av 10. oktober 2023Ingen kommentarer

En ny rapport fra ECHAMP viser at tusenvis av europeere bruker homeopati og antroposofiske produkter og hvorfor de gjør det.

Svært mange pasienter bruker homeopati

I land der homeopati er godt kjent, er det store deler av befolkningen som bruker denne typen medisiner. I Frankrike er det hele 79% av befolkningen, i Tyskland er det 60%, i Italia er det 57%, i Spania 47% og Østerrike er det 42% av befolkningen som bruker homeopati. Grunnene de oppgir for å bruke homeopati er at medisinen er effektiv, den er trygg å bruke og den har en naturlig profil.

De aller flest er svært fornøyde med behandlingen

Pasienter rapporterer at de er svært fornøyde med homeopatisk behandling. Hele 96% av pasientene i Bulgaria er tilfreds eller svært tilfreds med behandlingen de fikk. 90% av tyske brukere finner homeopati fullstendig eller delvis effektivt.84% av spanske pasienter og 81% av de italienske brukerne sa seg tilfreds med behandlingen. I Frankrike og Østerrike sa 74 og 72% av brukerne at behandling med homeopati er effektiv.

Flest kvinner bruker homeopati

Som vi også har sett i norske undersøkelser, er det flest kvinner med høgere utdanning og inntekt som bruker mest homeopati. De fleste oppsøker homeopatisk behandling p.g.a. anbefalinger fra kjente. Oppfordringer fra leger og farmasøyter var også viktig i disse landene. Mange brukere ville at legene deres skulle forskrive homeopati til dem, gjerne ved siden av konvensjonell medisin. Brukerne så ingen grunn til å ikke bruke homeopati og konvensjonell medisin parallelt. Brukerne mener også at homeopatisk behandling bør refunderes på lik linje med konvensjonell medisin.

Ny trend at yngre pasienter oppsøker homeopati

Etter Covid pandemien, ønsker pasienter å delta mer i egen behandling. Det er større søken etter komplementær og alternative behandlingsmetoder. Særlig gjelder detter hos yngre pasienter og kvinner. Interessen for homeopati kommer inn under denne trenden.

Hele undersøkelsen

Skriv en kommentar