Forskning

NHL tilstede på 5. HRI International Homeopathy Research Conference

Cutting Edge Research in Homeopathy

Da HRI åpnet dørene for sin første internasjonale forskningskonferanse siden 2019 på Leonardo Hotel, Tower Bridge London, var de norske deltagerne Karen Seyersted, Cajsa Bonnevier og Linbjørg Bardal Skalleberg overlykkelig over å være tilstede. Maken til inspirasjonskilde for norske homeopater skal du lete lenge etter. Temaet er fortsatt Cutting Edge  Research in Homeopathy. Både gjennomføringen og det faglige nivået på forskningen var i toppklasse, som navnet på konferansen tilsier – en spydspiss, forskning som ligger i front, forskning som baner veien for ny forskning.  Mange forskere på konferansen har bakgrunn som kjemi- eller fysikk-ingeniører, biologer, agronomer og leger. Altså bygges det bro mellom homeopati og de konvensjonelle forskningsmiljøene. Med den økende interessene for å forske på homeopati globalt, er det krevende å følge med på alt som skjer. Det er derfor flott at HRI arrangerer slike konferanser annethvert år. Også med tanke på å stimulere til mer forskning.

Kvalitet – i bredde og dybde

Konferansen i år var noe mindre enn de tidligere konferansene. 61 forskere fra 15 land presenterte til sammen 68 studier, men årets arrangement utpekte seg i kvalitet, i bredde og dybde, og illustrerte at samarbeid på tvers av landegrensene er i vekst. Vi fikk lære av erfarne forskere, noen med mer enn 30 års forsker-erfaring, og av unge entusiastiske forskere som bringer forskningen videre til nye høyder, og til nye bruksområder, som fisk og jordbær. Hele 230 deltagere fra 27 land fikk gleden av å være tilstede.

Presentasjonene viste stor bredde: Grunnforskning, forskning på spesifikke diagnoser som akutt og langvarig covid-infeksjon,  på depresjon, på kreftpasienter, ulike betennelsestilstander (tannkjøtt, mellomøre, tarm). Forskning på integrerende medisin, og forskning på planter og dyr.

 

Personlig og helhetlig tilnærming til helse

Lege Michel Dixon, leder for College of Medicine, OBE, åpnet konferansen med de følgende ord: “Moderne medisin har oppnådd mye, men svikter meg nesten daglig i min legepraksis. Ikke bare trenger vi nye behandlingsformer, vi trenger også å tilby pasientene en mer personlig og helhetlig tilnærming til helse. Det er viktig at vi støtter og oppmuntrer integrative leger og pasienter som ønsker å tilby og dra nytte av homeopati.”

Påvirker mitokondriene

Innen grunnforskning på homeopati vil jeg trekke frem studiene utført av Dr Oskan Tasinov og hans kolleger ved det medisinske universitetet i Varna, Bulgaria. De har vist at Ferrum Phosphoricum D12 påvirker det genetiske uttrykket i mitokondriene hos mus. Ved å forandre genetisk uttrykk, gjør homeopatmedisinen forsøksdyrene mer resistente mot infeksjoner og annen sykdom.

Forskning på akvakultur

Dr Antonio Lopez-Carvallo (Mexico)og hans kolleger forsker på akvakultur. Denne forskningen har betydning både for å forstå virkningsmekanismer av ultrahøye fortynninger, og for å få mer kunnskap om hva av homeopati kan ha å si for helse og miljø, og for produktivitet og kostnadseffektivitet. Et stort potensiale for oppdrettsnæringen, og den norske delegasjonen ønsket Antonio velkommen til Norge.

Forskning på jordbær

Leonardo Faedo (Brasil/ England) har forsket på homeopati for jordbærplanter, og hvilken effekt dette har for vekst og levedyktighet for frukt- og bærplanter og for helsen høs bønder som bytter ut konvensjonelle ugress- og plantevernmidler med homeopati. Egen liten artikkel følger.

Brobygging og integrering

Blant gjengangerne på HRI konferanser er Professor Elio Rossi, Italia. Italienske leger  har lykkes å integrere homeopati og annen komplementær medisin i offentlige helsetjenester, inkludert i 20 klinikker for kreftpasienter. Rossi beskrev en kartlegging av praksis, kvalitetssikring og resultater, og at slik integrering imøtekommer pasienters ønsker samtidig som det er trygt.

Dette er bare noen små blikk  inn i hva som ble presentert på konferansen. I høstens Dynamis vil det komme et resymé på forskningen som gjorde mest inntrykk på oss. Og noen små artikler kommer her på nhl.no.

Forskning til glede og inspirasjon

De norske delegatene kommer hjem inspirerte etter å ha møtt så mange fra forskjellige yrkesgrupper som er involvert i forskning på homeopati. Å bygge nettverk, få nye kontakter og å pleie de gamle kontaktene sine, er også en viktig del av en slik konferanse. Spesielt må nevnes møter vi hadde i forbindelse med det som foregår innenfor plante- og dyrehomeopati.

Alle som er engasjert i miljøvennlige, bærekraftige og kopierbare modeller for forskning, utdanning og/ eller behandling av mennesker, dyr og/ eller planter vil ha noe å hente på en slik konferanse. Takk til private bidragsytere som gjorde det mulig for oss å være tilstede på konferansen.

HRI support summary

HRIs egen rapport

 

Karen Seyersted og Linbjørg Bardal Skalleberg

Skriv en kommentar