ForskningHelse

Allergier og homeopatisk behandling

Av 6. februar 2023februar 22nd, 2023Ingen kommentarer

Allergier er ett stort problem for mange. Studier viser at omlag fem prosent av unge voksne trenger medisiner mot astma. Hos barn er andelen enda høyere. Omtrent 25 prosent av unger i skolealder og 30 prosent av ungdom har allergiske sykdommer deriblant høysnue.
Omlag fem prosent av unge voksne behandles med medisiner mot astma. 17 prosent av to åringer har atopisk eksem og når de når 10 års alderen har enda flere eksem, mellom 21 til 33 prosent. (1)

Italia går nye veier med homeopati

Forskere ved den Homeopatiske klinikken ved Campo di Marte Hospital i Lucca Italia, har gjort studier på hvordan det går med barn som får homeopatisk behandling mot allergiske sykdommer. Holder behandlingresultatene over tid var også ett av spørsmålene forskerne ville finne svar på. Observasjonstiden strakte seg over hele 8 år. 213 barn med i studien fra starten av. Nær fire av ti barn hadde astma, vel to av ti høysnue og nær fire av ti led av atopisk eksem.
I gruppen av barn som følget opp fant forskerne at seks av ti en markert bedring eller helt bra. Foreldrene ble også bedt om å rapportere tilbake etter 8 år når barna var 13 år. Sju av ti hadde ikke atopisk eksem lenger. Tre av ti var fortsatt plaget med eksem og to av ti hadde astma og høysnue. (2)

Sammen med denne studien og andre, kan det se ut som at barn som får homeopatisk behandling har en redusert forekomst av eksem,astma og høysnue i voksen alder skriver forskerne.

De samme forskerne analyserte resultatene på nytt

Nesten åtte av ti (75,8 %) av barna med atopiske diagnoser fikk moderat eller stor bedring av plagene sine. Seks av ti hadde astma som hoveddiagnose, mer enn åtte av ti høysnue og like mange hadde eksem.
En ny oppfølging etter fem til ti år viste at sju av ti av barna ikke hadde atopiske lidelser lenger. Åtte av ti var kvitt eksemen, fem av ti hadde ikke høysnue lenger og hele sju av ti hadde ikke astma.
Å ha flere atopiske lidelser samtidig, samsyklighet, er vanlig. Studien viste at barn med to til tre atopiske diagnoser ved behandlingens start, ble helt friske i fire av ti tilfeller.

Forskerne konkluderte med at resultatene ser ut til å bekrefte at homeopatisk behandling gir en positiv respons hos barn med atopiske lidelser (3)

Studie fra Østerrike fant det samme

Studien ble gjort å ni ulike senter der behandlingen var klassisk homeopati. 44 pasienter tilfredsstilte inklusjon kriteriene. Alle symptomer de hadde reduserte seg vesentlig. (p>; 0,001). Mer enn halvparten av pasientene (61 %) kunne slutte med konvensjonell behandling og de resterende kunne redusere bruke av annen behandling.
Forskerne konkluderte med at pasienter med allergisk plager fikk betydelig mindre plager etter klassisk homeopati. Bruk av konvensjonell behandling gikk ned. Det reduserer utgiftene på helsebudsjettet. Ingen bivirkninger ved homeopatisk behandling ble rapportert. Studiene er ikke nok til å slå fast effekt av homeopati som sådan. (4)

Kilder

1. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/#hovedpunkter
2. Rossi et al. Homeopathy in paediatric atopic diseases: long-term results in children with atopic dermatitis,
3. Rossi et al. Homeopathic therapy in pediatric atopic diseases: short- and long-term results.
4. Christa Gründling, Wolfgang Schimetta & Michael Frass,Real-life effect of classical homeopathy in the treatment of allergies: A
multicenter prospective observational study.