HelseHomeopati

Ditt førstevalg ved gjentatte infeksjoner

GJENTATTE INFEKSJONER

Dette er noe homeopater ofte møter i praksis. Folk går som regel til lege med en akutt infeksjon, men når den samme infeksjonen kommer igjen og igjen, søker de ofte annen hjelp. Det en ser når en bruker homeopati er at ikke bare den akutte infeksjonen kan gå tilbake, men at hyppigheten av infeksjonene avtar. Dette skjer fordi all homeopati har til hensikt å stimulere kroppens egne legende krefter. Homeopati styrker immunforsvaret.

Homeopati er et godt alternativ der en vil begrense antibiotikabruken,  f.eks. ved ørebetennelser hos barn. De fleste leger vil ikke lenger foreskrive antibiotika ved ørebetennelse pga faren for antibiotikaresistens. Det kan være greit for foreldre å vite at det fins behandling. Homeopati er en trygg, skånsom og effektiv behandlingsform som kan brukes i alle aldre, også for gravide og spebarn.

Spesielt gjentatte luftveisinfeksjoner kan være et svært aktuelt tema for alle foreldre til barnehagebarn. Oftest ser vi halsbetennelser og bihulebetennelser, men det kan også dreie seg om bronkitt og lungebetennelse.

Mange sliter også med gjentatte urinveisinfeksjoner, eller kronisk urinveisinfeksjon. Som homeopater har vi mye erfaring med den problematikken. Vi har også homeopatiske medisiner som har vist seg som spesielt gode ved akutt blærekatarr.

Når en behandler en akutt infeksjon homeopatisk forventer en rask bedring, så for å begrense antibiotikabruken kan en godt forsøke homeopati først ved akutt sykdom, og ha antibiotikaen i bakhånd. Hvis homeopati er førstevalget , vil bruken av antibiotika gå ned og resistensfaren blir mindre. Unngår vi antibiotikaresistens vil antibiotikaen kunne bli brukt med god virkning på de alvorlige infeksjonene.

Når antibiotika er aktuelt er det snakk om bakteriell infeksjon. Ofte kan det dreie seg om virusinfeksjoner, som legen ofte ikke behandler fordi det ikke er så gode anti-virale medisiner på markedet. Homeopati kan brukes på samme måte om det er bakteriell eller virusinfeksjon. Det er fordi vi ikke gir en medisin mot viruset eller bakterien, men en medisin som styrker kroppen til å ordne opp selv.

Kyssesyke, eller mononukleose, er en slik virusinfeksjon, som ofte slår ut unge mennesker for lang tid. Noen får også senvirkninger av sykdommen med slitenhet og trøtthet. Her har mange hatt nytte av homeopatien, både akutt og kronisk. Epstein- Barr-viruset ( som fører til kyssesyke) er kanskje det mest kjente, men dette kan gjelde mange andre virusinfeksjoner. Spesielt har vi sett at idrettsutøvere som presser seg til det ytterste kan bli spesielt utslått ved infeksjoner.

Influensa er også en virusinfeksjon.  Homeopati kan brukes både forebyggende ved en influensa-epidemi og som behandling.

Behandling med homeopati kan i prinsippet brukes på alle typer infeksjoner, akutte, residiverende og kroniske. Her er nevnt de mest vanlige, men sliter du med noe som ikke er nevnt her, ta kontakt med en homeopat MNHL nær deg for nærmere informasjon.

Skriv en kommentar