Nyheter

Homeopati mest populær i Østerrike

Av 11. november 2022november 18th, 2022Ingen kommentarer

En nylig undersøkelse fra Østerrike finner at komplementær og alternativ medisin er mye brukt og interessen vokser.
Nær sju av ti oppfatter komplementær medisin som en del av helsevesenet og seks av ti bruker komplementær og alternativ medisin. Som i Norge er det flest kvinner som benytter seg av tilbudet.

Homeopati leder an

Homeopati er den behandlingen som er mest brukt, 42 %. Over 50 % av kvinnene har brukt homeopati. Bach blomstermedisin og akupunktur ligger likt på 25%.
Undersøkelsen fant også at interessen for komplementær og alternativ medisin er økende blant den yngre befolkningen under 35 år.

kilde
https://echamp.eu/news-and-events/news/homeopathy-is-the-most-popular-complementary-therapy-in-austria

Skriv en kommentar