ForskningHelse

Mange sliter med senvirkninger etter Covid

Av 25. august 2022oktober 31st, 2022Ingen kommentarer

Forskere fra Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har undersøkt forekomsten av senvirkninger etter Covid sykdom. Tallene er høye. Hele 46 prosent melder om endringer lenge etter sykdommen. Undersøkelsen viste heller ingen stor forskjell på de som ble syke av den første virusvarianten og de som har oppstått senere. Mildt forløp er ingen garanti for lite ettervirkninger.

Utmattelse, nedsatt hukommelse og konsentrasjonsproblemer

Studien startet før vaksiner ble gitt. 233 pasienter deltok. De mest vanlige senvirkningen forskerne fant var utmattelse etter ett halvt år. Hele 39 % meldt om dette. 22 % av deltakerne slet med konsentrasjonsvansker og 21 % slet med hukommelsen. Etter halvannet år hadde disse symptomene forverret seg i ulik grad. Dette vil nå forskerne i Bergen sammen med forsker fra USA prøve å finne svar på.
Mindre alvorlige, men plagsomme symptomer som hoste og hodepine ble også rapportert. Slev om man er ung og sprek kan de samme senskader oppstå like hyppig som hos eldre. Småbarn slipper senvirkninger.

De ulike virusvariantene gir ulike senskader

Andre studier har funnet at de som ble smittet av alfa og betavarianten av Covid, oftest har plager med hukommelse, konsentrasjon, tretthet og hodepine. De som ble smittet tidlig har fått mest plager med pust og brystsmerter. En tredje gruppe plages med blant annet hjerteklapp, muskelsmerter, forandring i hår og hud. Det har forsker ved King’s College London funnet.

Homeopati og følger etter virussykdommer

Homeopater har i mange år, lenge får Covid, blitt oppsøkt av personer som sliter med senskader etter influensa og andre infeksjoner. Det er satt i gang en internasjonal studie der vi vil finne hvordan vi best kan hjelpe denne pasientgruppen.

Skriv en kommentar