Forskning

Homeopatiske medisiner bedret søvnkvaliteten

Det var første gang forskere brukte polysommografi på mennesker for objektiv å måle effekten av homeopatiske medisiner på søvnkvaliteten. Unge voksne kvinner og menn mellom 18 og 31 år med koffeinindusert søvnløshet var med i studien.  Hjernebølgene, øyebevegelsene, bevegelser i armer og beina samt hjerterytmen ble målt hele natta.   Deltgeregene skrev også sin egen logg.

Sammenliknet med palcebo, narrepiller, var resultatet signifikant bedre på NREM (non Rapie Eye Movement), oppvåkninger og den totale søvntiden hos de som fikk homeopatisk medisin.

Lignende studier er gjort tidligere på dyr.

Så sliter du med søvnen kan det være verdt å ta kontakt med din lokal homeopat MNHL.

 

Kilde

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20673648/

Skriv en kommentar