HelsepolitikkNyheter

10 budskap til politikerne

Av 12. februar 2021september 13th, 2021Ingen kommentarer

Erlend Larsen, Høyre, Vestfold

 

Statsbudsjett med moms på alternativ behandling

 

Etter en rask høringsrunde som kom som kasta på oss midt i sommerferien, har høsten 2020 og så langt vinteren 20/21 blitt viet Stortinget og dets politikere. Styret i Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) og politisk gruppe har i samråd med vår mann i SMB Norge, Jørund Rytman prøvd å få stortingspolitikerne i tale. Det er ikke en stortingspolitiker som ikke har hørt fra oss, og først og fremst har det vært viktig å nå medlemmene av Helse og -Omsorgskomiteen og Finanskomiteen. Og NHL er en av mange organisasjoner som har lagt mye press på Stortinget i denne tiden.

 

Tirsdag hadde jeg et engasjerende møte med medlem av Helse og -Omsorgskomiteen Erlend Larsen (H). Erlend er tidligere ordfører i Stokke kommune, min hjemkommune. Erlend hadde stor forståelse for vårt syn, og selv mener han at Registeret for utøvere av alternativ behandling har en viktig funksjon og er enig med oss i at det bør være krav i forbindelse med Registerordningen. Når jeg har møte med politikere ønsker jeg å få fram

 • HVOR store konsekvenser en sak som ser ut som bare en liten budsjettpost i Statsbudsjettet, kan få.
 • HVOR mye mer homeopati, som er en skånsom, effektiv og kostnadseffektiv behandlingsform, kunne spart samfunnet og enkeltmennesket for om det hadde blitt tatt i bruk også integrert i dagens helsevesen

 

Uante konsekvenser

 

 • Jeg påpeker konsekvensene MVA saken har for over 1 million nordmenn som benytter seg av komplementær og alternativ behandling for å få bedre helse. Mange av disse har ikke fått hjelp fra det offentlige helsevesenet, mange er uføretrygdede og må i utgangspunktet betale hele behandlingen selv. 25% på toppen av dette kan for mange være det som gjør at de ikke lenger har råd til å velge den helsebehandlingen som har vært mest effektiv for dem.
 • Det har konsekvenser for alternative utøvere som i dag sliter med å få endene til å møtes, men klarer å holde arbeidplasser oppe. Dette er en yrkesgruppe som også har kjent virkningen av Covid 19 og restriksjonene direkte ved nedstengning av klinikker og mindre tilgang av nye pasienter Det betyr at vi kan stå overfor flere som ikke klarer å drive klinikkene sine videre.
 • Det har samfunnsmessige konsekvenser både når det gjelder sysselsetting og økende ventelister i den offentlige helsetjenesten.
 • Det har konsekvenser for pasientsikkerheten. Fritak for mva-plikt er et ypperlig virkemiddel for å sikre kvaliteten innen komplementær og alternativ medisin. Med dette grepet står politikerne i fare for å rasere det store arbeidet som er gjort, påbegynt med Aarbakkeutvalget, (og opprettholdt av fagorganisasjonene) den gangen med tanken på at beste måte å bekjempe kvakksalveri var å sikre kvalitet. Og et viktig spørsmål var: Hvordan kan vi sikre pasientene på best mulig måte? De store seriøse behandlingsgruppene den gangen var akupunktur og homeopati.
 • Det har konsekvenser for friheten til å velge den helsebehandlingen hver enkelt mener er best. Det er mildt sagt overraskende at det er Høyre som går i bresjen for denne saken og veldig uheldig for partiet, som alltid har vært opptatt av enkeltindividets frihet.

 

Vi sår der vi kan

 

Som dere ser over er konsekvensene ved det våre folkevalgte nå har bestemt store, og det kan bli en dyr pris å betale. Og den prisen er aldri blitt utredet, ikke en eneste konsekvensanalyse er gjort. Målet med vår kontakt med Stortingspolitikerne har selvfølgelig vært å prøve å få omgjort dette vedtaket, og arbeidet fortsettes.

Ingen tvil om at MVA saken har lagt stort press på politikerne fra hele den alternative bransjen, og for oss har saken vært et springbrett inn til Stortingspolitikerne. Vi har brukt anledningen til å informere om homeopati og alle fordelene som er ved å ta denne behandlingsformen mer i bruk. Uansett resultat så har mange fått informasjon om homeopati, alle våre Stortingspolitikere har fått e-post, noen har svart, og da har vi tatt det som en invitt til videre kommunikasjon.

Vi fortsette å så der vi kan, det i seg selv gir glede.

 

Fordeler med å integrere homeopati i den offentlige helsetjenesten

 

 • Jeg forteller om forskning på homeopati, at det fins god forskning men helsemyndigheter og politikere vil ikke se på den, at det blir tilbakeholdt forskning, hvordan media påvirker med oppslag om at homeopati er humbug, og jeg nevner også at selv om vi mener at forskning er viktig , må vi ikke komme dit hen at erfaringsbasert kunnskap ikke blir noe verdt. Jeg forteller om homeopatien og at vår database bygger på systematisk nedtegning av symptom.
 • Jeg forteller om at barn som går til homeopat slipper å få tilbakevendende luftveisinfeksjoner, og at det ikke er bare anekdoter, men at det også fins forskning som viser det. Og jeg forteller om kvinner fra min egen praksis – (selvfølgelig bare anekdoter da) – med tilbakevendende UVI som stadig går på antibiotika, som blir friske. Fordi immunforsvaret styrkes. Vi har et verktøy som kunne vært brukt i så mye større grad, med tanken på faren for antibiotikaresistens som et globalt problem. Prøv homeopati først, så kan vi spare antibiotikaen til de alvorlige tilfellene.
 • Jeg forteller om det homeopatiske intervju som etterstreber å se på sammenhenger, og åpne opp for mulighet til å bli frisk, og prinsippet om minimal intervensjon og dermed også minimale bivirkninger.
 • Vi snakker om at i dagens helsetjeneste er vi opptatte av individuelt tilpassede tjenester. Presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin er blitt viktige begrep. Jeg forteller at det er noe homeopater har spesialisert seg på i 200 år.
 • Jeg forteller om at integrerte helsetjenester blir mer og mer populære ellers i Europa, og at f.eks Sveits og Nederland har innlemmet homeopati i den offentlige helseforsikringsordningen fordi studier har vist at homeopati er en skånsom, effektiv og kostnadseffektiv behandlingsform.

 

 

Skriv en kommentar