MVA i et nøtteskall

Av 7. januar 2021september 13th, 2021Ingen kommentarer

Skrevet av NHLs økonomiansvarlig.

Merverdiavgift i et nøtteskall.

Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten.
• Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva).
• På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva).

Det er først når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder at du skal registrere deg i merverdiavgiftsregisteret.
• Registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan først skje når du dokumenterer omsetning over 50 000.
• Registreringen gjøre på Altinn via skjemaet «Samordnet registermelding».
o Kopi av fakturaene eller annen dokumentasjon på at virksomheten har solgt mva-pliktige varer/tjenester for over 50 000,- kroner må lastes opp som vedlegg
• Det skal ikke legges til utgående mva på salget før virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
• Når det henvises til grensen på 50.000,- før registrering så menes da 50.000,- i netto avgiftspliktig omsetning.

• Dersom du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder, skal det regnes MVA fra FØRSTE krone over 50 000 kr, uansett når dette måtte skje.
o Det skal IKKE etterfaktureres MVA på de første 50.000,-.
• Det er IKKE tillatt å innkreve MVA FØR virksomheten faktisk er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
• Bedriften må ha organisasjonsnummer NO-xxxxxxxxxMVA på sine kvitteringer.
• Dersom du selger både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige varer/tjenester, har du delt omsetning.
o Da skal det bare legges til mva på det avgiftspliktige salget.
o Når du foretar innkjøp som er til bruk i begge delene av virksomheten, skal inngående mva fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og avgiftsunntatte delen.
o Du vil altså ikke ha fradragsrett for inngående mva på anskaffelser som kun er til bruk i den avgiftsunntatte delen av omsetningen din.

Etter at virksomheten din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil du få tilbake mva på varer og tjenester som kjøpes til virksomheten (inngående mva).
• I mva-meldingen motregnes inngående mva mot utgående mva (mva på det du selger). Nå ser du om du må betale inn eller får tilbake mva for den aktuelle perioden.
• Ved kjøp: Se til at selgerens organisasjonsnummer, bokstavene MVA og korrekt navn iht. enhetsregisteret står på salgsdokumentet.
o Hvis dette mangler eller er feil iht. enhetsregisteret på en betalt faktura, kan du ikke kreve fradrag for inngående mva.
o Merk: Ingen mulighet for tilbakegående avgiftsoppgjør før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Innleveringsfrister for innrapportering og betaling:
• jan – feb, innen 10. april (40dager etter terminslutt)
• mar – apr, innen 10. juni
• mai – jun, innen 31. august (utsatt pga. ferie)
• jul – aug, innen 10. oktober
• sep – okt, innen 10. desember
• nov – des, innen 10. februar
• Ved omsetning mindre enn 1mill. kan det søkes om årlig termin, men først etter 12-mnd. «upåklagelig» håndtering etter 2-mnd terminregler (innrapportering og betaling).

Kilde:
• https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/avgift/merverdiavgift/?fbclid=IwAR0FPss4OHBIUxwwBwB6O7Tdi9WYTAJFOStk4wsEdJP1ykT208CWmaVkIow
• https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere/
• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58
o § 3-2 pkt. 3