HelseNyheter

Undersøkelse fant at homeopati reduserte antibiotikabruken dramatisk

Av 19. oktober 2020februar 16th, 2023Ingen kommentarer

En stor sveitsisk undersøkelse har sett på kostnader og effekt av homeopatisk behandling hos forsikringstakere i det tyske forsikringsselskapet SECURVITA.

Nær 16000 forsikrede som fikk homeopatisk behandling over en periode på tre år, ble sammenliknet med en tilsvarende stor kontrollgruppe som brukte konvensjonell behandling.

Oppløftende
Resultatene var svært oppløftende på mange måter. Homeopatigruppen kom signifikant bedre ut på mange parameter. De hadde mindre behov for konvensjonelle medisiner fra legene enn kontrollgruppen. Dette var tilfelle både for barn og voksne med mang ulike diagnoser.

I det virkelig livet for de som trenger medisinsk behandling, vises det at homeopati har en klar terapeutisk effekt og er mer kostnadseffektiv for flere sykdommer. Parameter som innleggelse på sykehus, behov for konvensjonelle medisiner og sykedager ble målt.

Antibiotikabruk

Resultatet hos barn var særlig positive. Behov for antibiotika sank med hele 16.7 % i løpet av en tre års periode. Til sammenligning steg den med hele 73,9 % i kontrollgruppen i samme perioden. Det vil si at behovet for antibiotika ble redusert med 91 % blant de som brukte homeopati.
Det er dramatiske tall da vi må redusere bruken av antibiotika på grunn av faren for resistens.

Småbarn med allergier, atopisk eksem og astma fikk spesielt god hjelp av homeopatisk behandling.

Livskvalitet

Hos voksne viste studien nedgang i dødeligheten og bedring i livskvaliteten. For eksempel ble behovet for smertestillende medisiner redusert hos bl.a. cancer pasienter, mens det steg hos kontrollgruppen.

Depresjon

Data fra sykehus viste også svært oppløftende tall. Antall henvist pasienter med depresjon fikk en nedgang på 9,8 %, mens i kontrollgruppen uten homeopati steg med hele 32.6% i løpet av tiden studien ble gjort.

Disse tallene ble bekreftet i tallene på hvor mye denne pasientgruppen kunne delta i arbeidslivet. Tallene viste en nedgang i 16.8% i gruppen som fikk homeopatisk behandling. I gruppen som kun fikk konvensjonell behandling steg fraværet med 17,3%

Studien ble gjennomført av det uavhengige analyseinstituttet Leipzig Health Forum for forsikringsselskapet SECURVITA. Selskapet har hatt kontrakt med leger som har spesial-utdanning i homeopati siden 2009.

Studien viser at homeopati har en stor plass og kan brukes sammen med konvensjonell medisin.

Götz Hachtmann direktør for forsikringsselskapet sier det slik; «Vi trenger ikke færre, men flere homeopatleger som vil fortsette på denne suksessfulle stien».

Situasjonen i Norge
Særlig oppløftende ved studien er det at antibiotikabruken går dramatisk ned i gruppen som bruker homeopati. Vi vet at antibiotikaresitens er en trussel mot folkehelsen som vi står overfor.

Deltagelse i arbeidslivet stiger hos de som får kvalifisert homeopatisk behandling. Det betyr mye for de som lider bl.a. av depresjon. 15- 25 % av kvinner og 7-12 % av menn i Norge vil få det i løpet av livet. Faren for å bli arbeidsufør er stor.

Mer bruk av kvalifisert homeopati vil utvilsomt slå positivt ut på utgiften til helsebudsjettet.

Homeopater MNHL har en grundig utdanning

I Norge er det svært få leger som har spesialutdanning i homeopati. Homeopater MNHL har en grundig utdanning i medisin og homeopatifag. Vi har i mange år etterlyst ett tettere samarbeid med leger og helsevesenet for øvrig. Det er noe som mine pasienter til stadighet også spør om. Hvorfor er det slik i Norge? Hvorfor lukker helsepolitikerne øynene og ikke tenker nytt?

Viktig å se på hvordan pasienter får nytte av homeopati i dagliglivet

Det som også er viktig å registrere av studien er at den handler om pasienter i hverdagen. Pasienter som kommer til oss som homeopater og leger m.fl. hver dag. Det er ikke en studie som «skal vise at homeopati virker eller ikke virker». Hvor stor nytte har pasientene av vår behandling og sparer den helsevesenet for utgifter? Der er tallenes tale klare.

Kilde. Tysk
Studien på tysk