Helse

Kvaliteten på sæd bedret etter homeopati

Av 26. august 2020november 25th, 2021Ingen kommentarer

Vestlige menns sædkvalitet har blitt dramatisk dårligere, mer enn 50 % de siste 10 årene. Det er særlig hos nordiske menn den blir dårligere. I ca halvparten av tilfellene der par ikke blir gravide, ligger årsaken hos mannen. Hvorfor det har blitt slik er forskerne usikre på. Her er det flere faktorer som virker inn. Alt fra livsstil til datamaskiner, mobiltelefon stråling, røyking og alkohol. Teoriene er mange. Det er påvist at overvekt setter ned fruktbarheten både hos menn og kvinner.

Vi som jobber med homeopati er vant til å se våre pasienter som unike individer og behandler deretter. Vi tilpasse medisinen de skal ha ut fra et helhetsbilde. Kosthold og livsstil anser vi alltid som svært viktig for å ha en optimal helse.

Ett sunnere kosthold er alltid positivt

En studie fra Sverige har nå vist at kosthold påvirker sædkvaliteten hos menn selv på kort sikt. Sukker ble redusert og som snack fikk mennene frukt, grønt og mandler. Bevegeligheten til sædcellene bedret seg selv om studien varet i kun to uker.

Homeopatisk behandling bedrer sædkvaliteten

En studie fra Universitetet i Heidelberg Tyskland, gav lovende resultater med individuelt tilpasset homeopatisk behandling, klassisk homeopati. Studien varte i 10 måneder og 45 menn deltok. Parametere som ble målt var antall spermier, bevegeligheten, hormonverdier og den generelle helsetilstanden til mennene. Forskerne fant at alle disse parameterne steg signifikant i løpet av studien.
Forskerne skriver at resultatene de fant tilsvarer de man kan oppnå ved konvensjonell behandling. Individuelt tilpasset homeopatisk behandling kan vurderes som ett alternativ til konvensjonell behandling ved dårlig sædkvalitet hos menn. Større studer bør gjennomføres konkluderer de.
Tilsvarende studie fra Brasil der homeopati er brukt på okser, viste også bedring på sædkvaliteten.

Verdt å merke seg at homeopatisk behandling ikke gir bivirkninger. Det er viktig at man oppsøker en kvalifisert homeopat MNHL uansett hva man vil ha hjelp for.

Kilder
Daniel Nätt: Human sperm displays rapid responses to diet, PLOS Biology, desember 2019
Gerhard 1, E Wallis, Individualized homeopathic therapy for male infertility https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12322866/
M F A de Souza.The effect of individualized homeopathic treatment on the semen quality of bulls with reproductive disorders: a case series. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23089220/