Forskning

Homeopati hjelper mot kroniske ryggsmerter

Av 15. juni 2020oktober 3rd, 2021Ingen kommentarer

Forskere ved Charité University Medical Center, Berlin, har gjennomført en studie på klassisk homeopati og ryggsmerter. Kan homeopati være til hjelp ved denne lidelse som lager så mye lidelse hos pasienter?
Muskel og skjelettsykdommer er den hyppigste årsaken til sykmeldinger og uføretrygd i Norge.

Studien varte 2 år

Studien ble gjennomført ved flere legesenter og gikk over 2 år. Det ble brukt standardspørsmål om diagnose, smerter, medisinsk historie, medisinsk og homeopatisk behandling og livskvaliteten til pasienten.

129 voksne pasienter ble behandlet og 49 homeopaterleger deltok. Pasienten hadde kroniske smerter og andre diagnoser som hadde vart i 9 år +. Nær alle pasientene hadde fått behandling for ryggsmerten før.

Gode resultater ved homeopatisk behandling

Resultatene på klassisk homeopatisk behandling var svært lovende. Alvorlighetsgraden av diagnoser og smerter ble markert redusert. Det samme ble livskvaliteten til de som fikk homeopatisk behandling.

Hverdagen ble betraktelig lettere for pasientene

Forskerne fant er markert tilbakegang av behov for konvensjonell behandling og andre helsetilbud. Bruken av smertestillende ble halvert hos dem som fikk tilpasset klassisk homeopati

Forskerne konkluderte med at “Klassisk homeopatisk behandling representerer en effektiv behandling for korsryggsmerter og andre diagnoser. Behandlingen bedre livskvaliteten og reduserer bruk av andre helsetjenester.”

Kilder

1 Ryggplager, sykefravær og uføretrygd, Jan Sture Skouen. Tidsskrifter 09/15
2. Homeopathic Treatment of Patients With Chronic Low Back Pain: A Prospective Observational Study With 2 Years’ Follow-Up
Claudia M Witt 1, Rainer Lüdtke, Roland Baur, Stefan N Willich