Forskning

Forskere tilbakeviser kritikk mot homeopati

Av 27. februar 2020september 13th, 2021Ingen kommentarer

Det påstås at homeopati er å lure folk med vann eller sukker piller uten effekt.
La oss se på hva kunnskapsrike personer som Prof Walach ved det medisinske fakultetet i Poznan Polen, Dr.med Harald Hamre og Dr med. Helmut Kiens ved Witten/Herdecke universitet i Freiburg og Prof Robert Hahn Sødertælje og universitetet i Linköping skriver om homeopati og effekt.

Kan homeopatiske fortynninger eller potenser ha effekt

Påstanden om at medisiner som er så fortynnet som homeopatiske medisiner, ikke kan ha effekt, stemmer ikke. Homeopatiske potenser har i mange laboratoriestudier og med ulike testmetoder, vist effekt som er bekreftet og reprodusert.

Det er bare placebo

Påstander om at studier ikke har vist effekt av homeopati som er bedre enn placeboeffekt, det stemmer heller ikke. Mange kliniske studier har vist effekt av homeopati. Det har også blitt bekreftet i mata-analyser. Undersøkelsene finner heller ikke alvorlige bivirkninger. En lettere forverring i starten av behandlingen er ikke uvanlig.
Prof R. Hahn skriver at man må fjerne 9 av 10 studier for å bekrefte at homeopati ikke har effekt

Er det forbundet med fare å gå til homeopat

Faren ved at pasienter ikke får adekvat medisinsk behandling og dermed blir utsatt for fare ved å bruke homeopati, tilbakevises også av forfatterne. Påstanden bygger på spekulasjoner og er ikke kunnskapsbasert og dermed misvisende. Problemet med å få den nødvendige behandlingen er kjent innen medisinen, men ingen studier tyder på at problemet er større hos homeopater.

Forskning på homeopati blir oversett og tilbakevist

Medisinsk behandling skal bygge på vitenskapelige beviste metoder. De vitenskapelige bevisene i homeopati blir oversett av de som tar beslutninger. Derimot blir ikke-dokumenterte populære og feile påstander lyttet til.

Pasientenes tilbakemeldinger er klare

I klinisk praksis viser studier at homeopati virker svært godt. Det er dokumentert i mange studier og homeopaters kliniske erfaringer over mange generasjoner. Homeopati er trygt og har ingen langtids bivirkninger når den praktiseres av homeopater eller leger med grundig utdanning i faget.

Hva med medisiner som er i allmenn bruk

Mange behandlinger som er brukt mot bl.a. betennelsestilstander og depresjoner har bare en korttids effekt og har en marginal virkning over placebo, viser studier. Er de som skriker høyest om å fjerne homeopati, villige til å kreve de samme strenge kriteriene for konvensjonell medisinsk behandling som for homeopatisk behandling?
Om det blir tilfelle vil mer enn 50 % av det som er i bruk i allmennpraksis forsvinne ned sluken” skriver Prof Walach.

Ukjent virkningsmekanisme

Vi kjenner ikke virkningsmekanismen til homeopatiske medisiner, det er riktig. Men det betyr ikke at det ikke kan ha effekt.

Forskere har funnet effekt på mennesker, planter, dyr og celler. Forskningen går stadig framover og vil finne svaret på virkningsmekanismen er min personlige overbevisning.

Kilder

https://www.ivaa.info/blog/blog/article/homeopathy-works/
https://www.karger.com/Article/Abstract/355916

A Few Thoughts and Arguments on the Current Campaign Against Homeopathy