Forskning

Hvor sterk kan placeboeffekten være på andemat, rumpetroll og eggceller fra sau

Av 17. februar 2020september 13th, 2021Ingen kommentarer

I disse dager har Kaveh Rashidis bok “Kanskje du er frisk”, kommet ut. Han var også gjest i Nitimen der han uimotsagt fikk mobba alle som bruker alternativ medisin og vi som har det som yrke. Ingen ting i vår bransje hadde effekt er hans tydelige budskap. At en lege kan være så lite informert og opplyst er skremmende. Det skal ikke mange minutters nettsøk til for å finne gode vitenskapelige studier på effekten av homeopati på både mennesker, planter og dyr.
Det ligger også Rashidi tungt for brystet da lege og blogger Berit Nordstand anbefaler gode kostråd og nyttige og ufarlige produkter som C og D vitamin, tran, ingefær og honning ved influensa. Det er ikke vitenskapelig nok og en fare for folkehelsen.
Er det vitenskapelig bevist at vi blir mette av mat, at noen foretrekke salt andre søtt? Hvor mange studier skal til før vi skal lytte til våre pasienter og tro dem på deres erfaringer?

De som er mest ivrige etter å sverte oss og våre pasienter, har de største skylappene

Jeg har tidligere skrevet på sidene våre og vist til vitenskapelige studier på en rekke lidelser. Den “Australske rapporten” som ble hemmeligstemplet, hadde konkludert med at homeopati hadde lovende resultater på flere diagnoser.

Homeopati virker også på planter

En vitenskapelig studie er gjort i Sveits på planten andemat. Andemat er svært følsom for forurensninger i vannet. Det ble tilsatt arsenikk i vannet de skulle vokse i. Det hemmet plantens utvikling tydelig. Ved å tilsette homeopatisk potensert arsenikk, ble gift-effekten nøytralisert. Det samme skjedd ikke om det ble tilsatt rent vann eller placebo.

Du kan lese om virkningen av homeopati på rumpetroll på siden vår. Her fant forskerne det samme. Homeopatisk thyroksin nøytraliserte thyroksins stimulerende effekt på utviklingen av rumpetroll.

Veterinærinstituttet ved universitetet i Ceara Brasil fant spennende resultat på eggceller fra sau
En in vitro (i reagensglass) studie fant forskerne at follikelstimulerende hormon, FSH, i homeopatisk styrke C6, stimulerte eggcellenes utvikling og levedyktighet etter 7 dager.

Betyr det ikke noe hva pasientene våre sier og erfarer

Så det store spørsmålet er; hvor sterk placeboeffekt har homeopati på planten andemat,rumpetroll og eggceller fra sau? Er homeopatiske medisiner bare vann slik Rashidi hevder?

Pasienter som bruker homeopati er entydige

Hva med alle pasientene som har deltatt i studier og sier at effekten av homeopati varer inntil 8 år og at 7 av 10 føler seg mye bedre eller blir friske? Det er kronisk syke pasienter som har deltatt i studiene. Ikke minst ble det ikke rapportert om skadelig bivirkninger.

Kilder
;

Experiments show effect of homeopathic medicine on plants


https://www.researchgate.net/publication/47701569_Effects_of_Homeopathic_Arsenicum_Album_Nosode_and_Gibberellic_Acid_Preparations_on_the_Growth_Rate_of_Arsenic-Impaired_Duckweed_Lemna_gibba_L
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21057725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dynamized+follicle-stimulating+hormone+affects+the+development+of+ovine+preantral+follicles+cultured+in+vitro