Forskning

Sliter du med bihulene

Av 5. september 2019september 13th, 2021Ingen kommentarer

India er ett av de landene som bruker homeopati mye. Her undervises homeopati på mange universitet og forskning gjøres.
En studie av C Nayak med flere, ved Institutes and Units of the Central Council for Research in Homopathy, India, ville undersøke effekten av homeopati på kronisk bihulebetennelse.

Ett av 17 definerte homeopatiske medisiner skulle ordineres ut fra symptomene til pasientene. Totalt ble 628 pasienter med i studien. Hos 550 pasienter som hadde minst en oppfølging, ble resultatene undersøkt. Forskerne fant en signifikant bedring(P=0,0001), bedre enn tilfeldighet, etter 3 og 6 måneder. Radiologiske undersøkelser viste også reduksjon. 13 av de 17 midlene som var med i studien ble brukt. Ingen uheldige bivirkninger ble rapportert.

Forskerne konkluderer med at homeopatisk behandling kan være effektivt ved kronisk bihulebetennelser og flere studier bør gjøres.

Kilder
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=nayjak+C++sinusitis