ForskningNyheter

En seier for åpne prosesser

Av 28. august 2019september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Endelig fullt innsyn i hemmelig rapport.

Etter at NHMRC i årevis har nektet offentligheten, politikere og beslutningstakere innsyn i deres første rapport om homeopati (utkastet ferdig 2012), ble denne, etter massivt påtrykk, frigitt 20. August 2019, med kommentarer fra NHMRC, korrekturlest av homeopathy working group. I den fremkommer det at det er “encouriging evidence”, altså et positivt resultat og grunn for videre forskining, for følgende tilstander: Fibromyalgi, mellomørebetennelse, postoperativt tarmslyng, øvre luftveisinfeksjoner hos voksne, og bivirkninger av kreftbehandling (hudinfeksjoner etter strålebehandling og mageinfeksjoner etter cellegift). Professor Anne Kelso ved NHMRC presiserer at denne første rapporten ikke er en komplett og ferdig rapport, og må leses deretter. Den mangler den endelige kvalitetssikringen som kan endre hele konklusjonen skissert i utkastet, og henviser til den andre rapporten for råd angående homeopati. Men, det er ting som tyder på at den første rapporten er av god kvalitet. Krav om innsynnsrett har avdekket at professor Fred Mendelsohn, medlem av homeopathy working group, har uttrykt at “jeg er imponert over soliditeten, grundigheten og den systematiske gjennomgangen i denne vurderingen. Generelt har det blitt lagt ned mye utmerket arbeid i denne rapporten, og resultatene er presentert systematisk, uten bias, og på en overbevisende måte”. Det var University of South Australia som hadde kontrakt med NHMRC som stod bak den første rapporten. Det var Homeopathy Working Committee ved NHMRC som ikke gikk god for utkastet, uttaler Anne Kelso.

 

Den Andre Rapporten

Fra den andre rapporten, publisert i 2015, ført i pennen av en ny kontraktspartner, vet vi at en av disse “kvalitetssikringene” innebar å innføre en grense på 150 pasienter for å kunne kalle en studie pålitelig. Dermed ekskIuderes flere gode studier. I den andre rapporten argumenterer de for denne grenseverdien ved å henvise til en artikkel i British Medical Journal, men i den advarer forfatterne mot å bruke denne grenseverdien for studier med “continous outcomes”, noe som gjelder mange homeopatistudier (les mer nederst). Da en av de ansvarlige forfatterne for den andre rapporten blir intervjuet i “Just One Drop”, og blir spurt om begrunnelse for denne grenseverdien, er svaret “spør du mer om denne grenseverdien, avsluttes dette intervjuet nå”. Det er ikke vanlig å operere med en slik grenseverdi for at en studie skal være pålitelig. Argumentasjonen er også veldig merkelig med tanke på at NHMRC tidligere har gitt helseråd med utgangspunkt i studier som ikke har hatt 150 deltakere. NHMRC støtter også studier med mindre enn 150 deltakere. Slik er det med forskning – du kan få det resultatet du vil, hvis du bare bruker de rette eksklusjonskriteriene. Professor og anestesilege Robert Hahn har vist tydelig hvordan urimelige kriterier blir brukt når man undersøker effekt av homeopati. Kriteriene brukt i den andre rapporten har ikke blitt brukt hverken før eller siden. Det var OptumInsight som fikk den nye kontrakten med NHMRC, etter at kontrakten med University of South Australia ble opphevet.

 

Uredelig formidling

Den andre rapporten har blitt flittig feilsitert av skeptikere og media, og det har blitt sagt at det ikke finnes bevis for effekt av homeopati. Professor Anne Kelso presiserer nå at dette IKKE var konklusjonen i rapporten. Den andre rapporten er klaget inn til  “Commonwealth Ombudsmann” for BIAS, interessekonflikter, uredelig forskning, og for å være villedende. Avgjørelse ventes i løpet av 2019. Frigivelsen av den første rapporten kommer altså i forkant av en ventet avgjørelse på klagesaken.

 

Homeopathy Working Committee

Undersøker man holdningene til medlemmene av Homeopathy Working Committee ved NHMRC, kommer det tydelig frem at flere av dem har forbindelser til skeptiker-foreninger, eller har sterke forutinntatte meninger. Ingen av forfatterne har noen som helst utdannelse i homeopati, de har ikke vært med på en homepatisk legemiddelprøving, eller erfaring med homeopatisk praksis. Det er åpenbart at objektiviteten og nøytraliteten ikke er godt nok ivaretatt med en slik sammensetning av forskere.

 

VIDERE LESNING PÅ ENGELSK FOR MER DETALJER:

NHMRC’s begrunnelse for grenseverdi på 150 deltakere:

Given the unprecedented use of N>150 as a threshold for trial reliability in the Homeopathy Review, one would expect a clear justification to be given for this rule, but it has neither been explained nor justified anywhere in the report.

When explaining their decision to describe trials with less than N=150 as being ‘small’ or ‘very small’, NHMRC refer to an article in the highly respected journal BMJ.1 NHMRC said: “HWC [the Homeopathy Working Committee] considered the following study in the development of these thresholds: Influence of trial sample size on treatment effect estimates: meta-epidemiological study.” (Overview Report Appendices, p.274). This implies that their decision to dismiss trials smaller than N=150 as ‘unreliable’ is scientifically justified by this paper. It is not.

Firstly, this paper does not say that the results of trials of any particular size should be dismissed as unreliable. Secondly, NHMRC correctly state that most of the homeopathic trials they assessed use ‘continuous outcomes’, yet the BMJ paper states categorically that its findings cannot be applied to trials of this kind.

 

Comparison with other Cochrane Overviews

NHMRC state that they carried out an Overview using a method “derived from Chapter 22 of the Cochrane Handbook of Systematic Reviews of Interventions” (Overview Report, p.12) which describes the ‘Cochrane Overview’ method1. At the time of writing the Ombudsman Submission (Feb-Aug 2016) we identified 16 published Cochrane Overviews, none of which had a minimum trial size or minimum quality threshold.