Nyheter

NHL medlem i SMB Norge

Av 24. mai 2019september 13th, 2021Ingen kommentarer

Adm.dir. i Bedriftsforbundet Olaf Thommessen

Adm.dir. i Bedriftsforbundet Olaf Thommessen

 

 

 

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) har et mål om å kunne spre informasjon om homeopati slik at den norske befolkning står fritt til å velge denne naturlige, skånsomme og effektive behandlingen.

Stramme rammevilkår gjør det utfordrende å jobbe som homeopat i dag.

SMBNorge har fokus på små og mellomstore bedrifter, og jobber for at det skal bli bedre rammevilkår for disse. De fleste av våre medlemmer driver enkeltmannsforetak, noen i et felleskap som AS, men uansett er vi små. Vi er glade for å ha Bedriftsforbundet  med på laget slik at homeopater MNHL skal kunne få bedre vilkår for å kunne bedre folkehelsen på en god måte, og få lov til å gi riktig informasjon.

NHL ser fram til et fruktbart samarbeid med SMBNorge tidliger Bedriftsforbundet.

Vil du gjøre noe ekstra for å få ned dette sykefraværet?