Ukategorisert

Styrker Register for alternativ behandlere pasientsikkerheten?

Av 10. august 2018Ingen kommentarer

NIFAB har på sin nettside en kommentar om registerordningen for alternativ utøvere.  NHL mener at denne ordning bør revurderes og fornyes. Dersom ordningen er ment som en sikkerhet for brukere av alternativ behandling treffer den ikke.  Registreringen er ett offentlig tiltak, men det stilles så og si ingen krav til hvem som kan registrere seg.  Man må riktig nok være medlem  i ett forbund som  Helsedirektoratet godkjenner. Hvilken faglig krav  forbundene har er svært ymse.  NHL mener at skal man drive forsvarlig behandling av syke mennesker trenger behandleren en grundig medisinsk og faglig bakgrunn i faget sitt.Slik fungerer ikke registeret i dag.