Forskning

Stor tysk studie viser at behandlingsresultatene holder i 8 år

Av 10. august 2018september 13th, 2021Ingen kommentarer

Charite University Medical Center, Berlin, Lûdke m. fl, følgte en stor gruppe pasienter, 3709 i tallet, i Tyskland og Sveits over 8 år. Forskergruppen ville finn ut hvordan det gikk med pasienter som fikk homeopatisk behandling. Det var ikke noen bergrensinger på om annen behandling ble brukt samtidig. I løpet av de 8 årene studien varte, ble det målt hvor mye pasientene følte seg plaget og hvor god livskvalitet de hadde. Voksne og barn ble behandlet. De mest vanlige diagnosene var allergi og hodepine hos voksne og atopisk eksem og gjentatt infeksjoner hos barna.

Kraftig nedgang i plager

Alvorlighetgraden i sykdommene sank signifikant i løpet av oppfølgingtiden. (p< 0,0001). Fysisk og mental livskvalitet steg også under behandlingen hos homeopat.

Kroniske lidelser dominerer 

Ikke overraskende var det flest kvinner som fikk behandling, ca 75 % mot menn 67 %. Hos barna var fordelingen lik mellom kjønnene. Majoriteten av de voksne pasienten var høgt utdannet.  Det er det samme som vi har sett i andre studier. De voksne led oftest av migrene og spenningshodepine, allergiske sykdommer, hudsykdommer.  Hos barna var det gjentatte infeksjoner og atopisk eksem som dominerte. Andre diagnoser var bl.a. angst, depresjon, astma og søvnproblemer.

Etter 8 år hadde tre av ti pasienter slutte med homeopatisk behandling siden de var blitt betydelig bedre. Omlag en en tredjedel av pasientene fikk fortsatt homeopatisk behandling.

Lovende resultat som holdt i 8 år

Ved studiens slutt svarte 1 av 2 pasienter at de opplevde en bedring på 50 % eller mer.  Det var samme resultat hos de som hadde sluttet med homeopatisk behandling og de som fortsatte. Resultatet etter 2 års behandling var nesten identisk med 8 år. Så bedringen holdt seg i 8 år.

Fire av ti av både barn og voksne rapporterte at det var svært fornøyde med behandlingen. Nesten alle ville bruke homeopati igjen og anbefale det til andre.

Omlag 13 % rapporterte at lidelsen de hadde var kurert. Over 48 % sa de var mer en 50 % bedre. Under 5 % sa de var blitt verre.  Det er svært gode tall når vi tar i betrakting at det var kroniske lidelser som ble behandlet.

Forskerne poengterer at undersøkelsen er ment å finne ut hvordan det går med pasienter som får klassisk homoepati i Tyskland og Sveits.  Andre behandlinger ble brukt etter pasientenes ønske i tillegg til homeopati.

Situasjonen i Norge er den samme

Diagnoser og pasientgrupper er som i Norge.  Det er mest kvinner med høgere utdanning som søker homeopat MNHL. Kvinner er tradisjonelt flinkest til å t var på helsen sin. Mange barn med bl.a. gjentatte infeksjoner kommer til homeopat. Diagnosene fra studien er også blant de vi ser mest av. Og ikke minst at svært mange bruker andre behandling i tillegg. Inkludert konvensjonell behandling fra legen sin.

Denne studien bekreftet liknende langtidsstudier som viser at pasienter med kroniske lidelser blir betydelig bedre av homeopatisk behandling.

 

Kilde

https://homeopathyplus.com/chronicillness.pdf.   BIO MED Central.  How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment.   Claudia M Witt, Rainer Lûudke med flere.