Nyheter

Åpnet for privatimport av homeopatiske medisiner

Av 14. mars 2018september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Fadese å sidestille homeopati med farlige legemidler. Nå åpnes muligheten for privatimport igjen.

Fadese å sidestille homeopati med farlige lege-midler. Nå åpnes muligheten for privatimport.

Importforbud av legemidler 2015

 

1.oktober 2015 ble det forbudt for privatpersoner å importere legemidler til eget bruk ved forsendelser. Det var et enstemmig Storting som vedtok dette. Som det heter i begrunnelsen “Privatimport av legemidler innebærer en risiko for den enkeltes helse og for folkehelsen.”  

Homeopatiske medisiner er definert som legemidler, ikke bare i Norge men også i EU, og dette forbudet rammet også homeopatien. Myndighetene kunne gjort et unntak når det gjelder totalt ufarlige legemidler som homeopatiske medisiner, men det gjorde de ikke. Homeopatiske medisiner ble sidestilt med narkotiske stoffer, dopingmidler, viagra og slankemidler.

 

Det har vekket oppsikt også utenfor landets grenser at Norge, som eneste land i Europa har denne restriksjonen på homeopati.

 

Forslag fra ekspertgruppe på høring

Etter påtrykk fra bransjen (AHA- gruppen, aksjonsgruppen for antroposofiske og homeopatiske legemidler) oppnevnte Helse- og Omsorgsdepartementet i mars 2016 en arbeidsgruppe for å vurdere spørsmål knyttet til privatimport av legemidler ved forsendelse.

Over grensen – Rapport med forslag til endringer i regelverket for privatimport ved forsendelse av legemidler til eget bruk  

ble sendt ut på høring med høringsfrist 1.2.2017.  I NHLs høringssvar ber vi blant annet om at forbudet blir midlertidig opphevet til forslaget er behandlet. Nedenfor har vi sakset fra høringssvaret:

 

“Unødvendig lang saksgang

Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) ser positivt på liberaliseringen arbeidsgruppen går inn for. Hvis forslaget fra Arbeidsgruppen blir vedtatt, vil det bli mulig å importere homøopatiske legemidler for eget forbruk igjen. Men vi er bekymret for hva som skjer i tiden før denne endringen blir vedtatt. I Høringsbrevet heter det: Etter at rapporten har vært på høring vil departementet vurdere forslagene fra arbeidsgruppen og høringsinstansene for deretter å sende forslag til regelverksendringer på høring.

Det er kommet mail fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor det antydes at et eventuelt nytt regelverk tidligst vil kunne tre i kraft 1. januar 2018. Arbeidsgruppen nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har bestått av ytterst kompetente personer til å vurdere hvorvidt homøopatiske legemidler skulle kunne tillates importert til personlig forbruk. Gruppens anbefaling gir private brukere rett til å fritt importere reseptfrie homøopatiske legemidler i Norge. Intensjonen med privatimportforbudet var å verne menneskers og dyrs liv og helse. Ut fra intensjonen er det meningsløst at homøopatiske legemidler er dratt med i dette forbudet. For å unngå at enkeltindivider må lide i denne saken, vil Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) foreslå at forbudet blir midlertidig opphevet til forslaget er behandlet.”

 

 

Registreringsordning 2017

 

I tillegg ble det fra 2017 innført registrering av homeopatiske medisiner som importeres og selges fra apotek. Disse to endringene i regelverket har gjort det svært vanskelig å få den bredden av homeopatiske medisiner som trengs for å drive en forsvarlig homeopatipraksis. Eneste mulighet for pasienter som er avhengig av medisiner som ikke er registrert i Norge har vært å reise utenlands for lovlig å skaffe seg de homeopatiske legemidlene de har hatt bruk for.

Massivt påtrykk for å åpne grensene

Pasienter, homeopater, fagforbund og andre har kontaktet helsemyndighetene for å få åpnet grensene – til igjen å kunne importere homeopatiske medisiner til eget bruk.

Saksgangen har vært treg,  og Norske Homeopaters Landsforbund har purret.

 

 

28.november 2017 Åpnes for privatimport inntil videre

 

28.november 2017 blir det publisert på Legemiddelverkets sider: “Regelverket for homøopatiske legemidler er under vurdering, Inntil videre har Legemiddelverket bestemt at tollen ikke skal stanse privatimport av homøopatiske legemidler (unntatt injeksjoner) dersom de kommer fra et EU-/EØS-land.” Det er publisert men publikum vet det ikke,

9.mars 2018 Lykkens dag

 

Vi kan igjen bestille homeopatiske medisiner til eget bruk.

Og lykken er at noen oppdaget det som stod med liten skrift på Legemiddelverkets sider. NHL er takknemlig for at vi er blitt hørt i forslaget om å midlertidig oppheve importforbudet til forslaget er behandlet, men vi er skuffet over at dette ikke er kommunisert direkte til oss. Det var nettopp for å unngå at enkeltindivider måtte lide i denne saken at NHL foreslo dette. Uansett, det viktigste nå er at pasientene igjen kan skaffe medisiner de er helt avhengige av gjennom forsendelser fra EU/EØS-land i de tilfellene medisinene ikke er å få tak i på norske apotek.

Skriv en kommentar