Homeopati

Homeopatiens internasjonale plass i medisinske helsetjenester

Av 14. januar 2018september 13th, 2021Ingen kommentarer

LMHI Homeopathic World Congress 

 

LMHI Homeopathic World Congress ble avholdt 14.-17. Juni 2017 i Leipzig, Tyskland. Konferansen var et samarbeid mellom The International Homeopathic Medical Society (LMHI), The German Association of Homeopathic Physicians (DZVHÄ) og The Scientific Society for Homeopathy (WissHom).

 

På konferansen ble antibiotika situasjonen løftet spesielt opp ved behandling av urinveisinfeksjoner, inflammatoriske tarmsykdommer, lungebetennelser og sepsis. Det er nå behov for en endret strategi for å forebygge at et økende antall pasienter som dør grunnet resistente bakterier som det ikke er antibiotika mot.

 

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er i gang, og i mars 2017 la regjeringen frem sin “Perspektivmelding” til Stortinget hvor det grønne skiftet vil kreve evne og vilje til omstilling i helsetjenester til pasienter for å bevare velferdssamfunnet. Det vil kreve mindre bruk av antibiotika, kjemiske medikamenter og medikamenter som kan forurense miljøet og kroppene våre.

 

Vi trenger et økt internasjonalt samarbeid mellom medisinske leger, profesjonelle homeopater, leger med homeopatispesialisering og helsepersonell for å allment redusere bruken av antibiotika og andre medisiner som kan skade kroppen.

 

Pediatri

Under konferansen belyste Dr. Sigrid Kruse hvilken viktig rolle homeopati har i prosjektet “Integrative Pediatrics” ved tre barnesykehus i Tyskland. Heiner Frei fra Sveits tok opp behandling av Aspergers syndrom, hvor de blant annet bruker polaritetsanalyse i differensieringen av de homeopatiske medisinene. De har meget gode resultater ved behandling av denne diagnosen.

 

I dette behandlingsmiljøet ser de et skifte fra 1999, hvor innholds-komponenter i vaksiner ble endret. De ser nå flere pasienter med nevrologiske skader grunnet nye vaksiner. Likevel anbefaler de vaksiner ved større epidemiske utbrudd, hvor også homeopatisk behandling kan bidra betydelig.

 

Juergen Ivanis arbeider med premature barn på en intensiv avdeling i Tyskland. Han er utdannet kjemiker, og tatt homeopatiutdannelsen i etterkant. Ved homeopatisk behandling forlenger de premature fødsler med to uker og det er 20% økt sjanse for overlevelse. 

 

Hva skjer globalt?

Anton Popov fra Ukaina har vært kirurg på sykehus i 10 år, men har deretter videreutdannet seg til klassisk homeopat. Han viste til gode resultater ved behandling av benigne tumorer/lipomer med homeopatiske enkeltmidler uten kirurgisk intervensjon. I diskusjonen etter Popovs foredrag kom det frem at vi er inne i en vanskelig tid for homeopatien i Ukraina og Tyskland. Det skjer endringsprosesser i den medisinske verden hvor det ikke handler om enten eller, men både og, fra allopatisk og homeopatisk medisin inn i integrativ medisin.

 

Epidemiske sykdommer

Fra et historisk perspektiv ser vi at spredningen av homeopati primært har vært knyttet til behandlingen av alvorlige epidemiske sykdommer. Dr. Bishnu Bhakta Kawan fra Nepal fortalte hvordan de behandlet befolkningen etter jordskjelvet i Nepal i 2015. Først behandlet han pasienter med Aconitum som akuttmiddel på selve hendelsen. I dagene etterpå kom det store tunge regnbyger og deretter storm med flom. Mange mennesker fikk diaré som ble behandlet med Arsenicum og Mercurius, og deretter Phosphorus som viste seg å være genus epidemicus.

 

Dr. Mayra Riveron Garrote fra Cuba delte også erfaringer og forskning med å gi homeopatisk behandling under epidemier. Homeopatisk behandling fikk en legal status på Cuba i 2005. De har mange kontrollerte studier å vise til, blant annet på behandling av Dengue feber (2006) og Leptospirose (2007). Grunnet dårlig økonomi har ikke Cuba råd til vaksinasjoner av befolkningen. Landet har derfor lang erfaring med å forebygge og behandle epidemier med homeopati. Også India er et land som har solid erfaring ved å bruke homeopati som behandling ved epidemier. De antyder også at nosoder virker som konvensjonelle vaksiner. Dette må undersøkes nærmere. Så langt har Cuba brukt lite nosoder, unntatt ved Leptospirose. 

 

Homeopat Andre Saine fra Canada presenterte tall som er i klart favør av homeopatien i behandlingen av lungebetennelse.  I dag er det en ledende årsak til dødsfall hos eldre mennesker. Dr. Saines kliniske erfaring tilsier at dess høyere potens som blir brukt, dess raskere restitusjon.

 

Fremtidens forskning

Carstens Stiftelse for homeopatisk forskning og utdanning i Tyskland utfører grunnforskning på effekten av homeopatiske medisiner innen klinikk, nanomedisin, stabile vann cluster, feltlignende effekter, kvanteeffekter og veksling av molekylær dynamikk. Det er mange som ønsker å  gjøre pragmatiske RTC studier. I forhold til tilgjengelige ressurser brukes disse 46% på klinisk forskning, 24% på grunnforskning, 17% på intern forskning og 13% på undervisning og klinisk trening. I 2018 vil de lage en forskningsplattform og videre gå ut i media for å møte akademia. 

 

India gjør også mye forskningsarbeid, og ved universitetet i Bern forskes det på nanopartikler. Forskning innen kvantefysikk, og forholdet mellom vann og materie, bidrar til å oppdage nye sammenhenger i og mellom fysiske og biologiske elementer, prosesser som naturen fungerer etter – og hva disse skaper.

 

En etter-refleksjon og budskap fra denne konferansen har blitt gitt til Helse- og omsorgsdepartementet og til Statens Legemiddelverk – med forslag om å gjenintrodusere homeopatiske medisiner fra 1M og over i Norge. Det at høyere potenser ikke er tilgjengelige på apotek i Norge, uten spesialresept fra fastlege, gjør det vanskelig for homeopater å kunne bidra i mer akutte situasjoner i samarbeid med behandlende lege. Homeopater MNHL i Norge mister et viktig verktøy i å kunne bidra i behandling av ulike betennelser, som f.eks. øvre luftveislidelser, som kan utvikle seg raskt – og hvor antibiotika da blir eneste behandlingsmulighet.

 

Det anbefales å fremme mer forskning innen integrativ medisin, hvor profesjonelle utøvere blir engasjert mer med i dette arbeidet.

 

Tekst og foto: Kari Skrautvol, førstelektor og homeopat MNHL