Helse

Forsøk homeopati mot stamming!

Av 12. desember 2017september 19th, 2021Ingen kommentarer
Stamming kan skyldes frykt

Stamming kan skyldes frykt

 

Stamming har eksistert til alle tider, i alle samfunnslag og alle kulturer. To av tre er gutter, og bortimot 60 % av de som stammer har familiemedlemmer som også stammer. Stamming begynner vanligvis i 3-5-års alderen, men kan også oppstå i skoleårene, i puberteten og noen ganger i voksen alder. Ordene og lydene som gir problemer varierer fra person til person.

Årsaken til stamming er usikker, selv om problemet har en tendens til å følge familier. Stammere er ikke som gruppe mer nevrotiske eller emosjonelt ubalanserte enn andre, men de er mer hemmet i kommunikasjonen enn andre mennesker, og dette kan være med å forme dem. 200 muskler og 140.000 nerveceller er i aktivitet når vi formulerer ord. Samarbeidsproblemer mellom disse skaper stamming.

Stamming kan ofte forbedres ved hjelp av logopedi. Det er viktig at omgivelsene unngår å fokusere på stammingen og aktivt medvirker til å skape trygghet. Konsentrer deg på hva som blir sagt, ikke måten det sies på. Ikke avbryt eller fullfør ordene til den som stammer.

Stamming kan kureres ganske lett i en del tilfeller. Særlig gjelder det små barn. Homeopater har ingen spesifikk teori om hva stamming skyldes. Men gjennom den grundige anamnesen som gjøres av homeopaten, vil det ofte komme fram episoder og begivenheter som kan relateres til stammingen. Der hvor andre familiemedlemmer også stammer, vil man se på muligheten for at arvelige forhold kan være til stede, både genetisk og sosialt.

Under utprøving på friske mennesker har man oppdaget at flere homeopatiske medisiner kan fremkalle stamming. Disse vil derfor kunne fjerne stamming når de gis til personer som stammer. Mange homeopater har erfart i sin praksis hvor fort og lett barn har sluttet å stamme etter inntak av homeopatisk medisin. I mange av disse tilfellene har pasientene også være plaget av mareritt eller frykt for mørket, for å gå inn på rom alene (særlig i mørket), for å gå i kjelleren og andre steder som de opplever som skumle. Sammen med stammingen forsvant også frykten.

Homeopatiske medisiner som kan brukes mot stamming er mange, så det er tilrådelig å kontakte en homeopat MNHL for å finne den medisinen som passer best i det enkelte tilfellet.