Ukategorisert

Homeopati reduserer antibiotikabruk ved akutt mellomørebetennelse

Av 5. desember 2017Ingen kommentarer

Målet er å redusere bruken av antibiotika i Norge med 30 prosent innen år 2020.  Siden 2012 har nedgangen vært på nærmere 20 prosent.Bruken hos barn og unge under 18 år gått ned med gledelige 27 prosent skriver Folkehelseinstituttet. Dette er svært viktig for å holde antibiotika effektiv også i framtiden.

Homeopati og kampen mot resistent bakterier

Homeopati er i mange land brukt til å behandle lettere infeksjoner. Studier har vist at det kan ha god effekt på luftvegsinfeksjoner.

I en randomisert og  placebo-kontrollert pilot studie fra Regional Research Institute of Homeopathy, Jaipur, India, sammenliknet de homeopati og konvensjonell behandling med bl.a. smertestillende og febernedsettende mot akutt mellomørebetennelse. Dersom bedring ikke var tilfredsstillende den tredje dagen fikk de antibiotika. 81 pasienter var inkludert, 80 fullførte oppfølinger.  41 pasienter fikk konvensjonell behandling  og 40 fikk homeopati tilpasset symptomene, klassisk homeopati. Studien gikk over 21 dager.

Ingen som fikk homeopati hadde behov for antibiotika

I gruppen på konvensjonell behandling var alle 40 friske mens 38 i gruppen som fikk homoepati (95%). Topasienter (5%)fullførte ikke oppfølgingene. Ved tredagers kontroll var fire pasienter friske i homeopatigruppen mot en i gruppen som fikk konvensjonell behandling.    Det mest interessante funnet  i denne sammenhengen, var at i gruppen som fikk konvensjonell medisinsk behandling måtte 39 (97,5%) ha antibiotika, mens i homeopatigruppen var det ingen som hadde behov for antibiotika.

Forskerne anbefaler symptom-tilpasset homeopati 

Forskerne konkluderer med at tilpasset homeopati er en konvensjonell behandling av akutt mellomørebetennelse. Det var ikke forskjell på behandlingresultatene. Symptomene kom seg fortere i homeopatigruppen og det var stor forskjell på behov av antibiotika. Ingen som ble behandlet homeopatisk hadde behov for antibiotika.

Forskerne etterlyser nye og større studier av akutt ørebetennelse.

Symptom – tilpasset homeopati

Her har vi en metode som han brukes  for å få ned antibiotikabruken enda mer. 85 % av pasientene  ble behandlet med tradisjonelle homeopatiske medisiner som er tilgjengelige på apoteket. Å få gode resultat av homeopati er alltid avhengig av å få den medisinen som er tilpasset pasientens symptombilde, klassisk homeopati. Det gjelder uansett hva homeopaten behandler.

 

Kilde.

Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media.
http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(11)00114-7/fulltext