Psoriasis kan bli bedre med homeopati

Av 16. oktober 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

Psoriasis er en svært plagsom arvelig autoimmun lidelse for mange. Årsaken til psoriasis er uklar.  Opptil 2 av 10 har denne lidelsen i den industrialiserte verden.   Huden får røde flekker med sølvfarget skjelling. Det finne flere typer psoriasis.  Mange sliter med andre tilleggs diagnoser som betennelse i ledd,risiko for inflammatoriske tarmsykdommer øker,diabetes, forhøyet kolesterol og høgt blodtrykk. Mange sliter også med lavt selvbilde, depresjon og nedsatt livskvalitet.  Psykisk stress, halsinfeksjoner, hormonelle forandringer og enkelte betennelsehemmende og blodtrykkdempende medisiner er kjente faktorer som kan utløse eller forverre tilstanden.

Tysk studie med 82 psoriasispasienter

R. Lütke og medarbeidere ved Institutt for sosialmedisin, epidemiologi og helseøkonomi ved Charite Medical Center, Berlin, følgte 82 pasienter i en tidsperiode på 2 år. De ble behandlet av leger som var skolert i klassisk homeopati. Det vil si at den homeopatiske medisinen er nøye tilpasset den enkelte pasients symptomer og generelle helsetilstand. Langvarige tilleggslidelser som migrene, allergi, psoriasis leddbetennelse, høgt blodtrykk,  kronisk bihulebetennelse m.m. ble også  tatt med i vurderingen av resultatet i perioden studien varte.

Pasientene hadde fått konvensjonell behandling for psoriasis hos lege tidligere.

Størst beding de første tre månedene

Den største bedringen kom de første tre månedene etter behandlingen startet. Den fortsatte i de to årene pasienten ble følgt opp. Det interessante var at de andre kroniske diagnosene pasientene hadde kom seg også signifikant. De kom seg mer enn selve psoriasisen.  Pasientene kunne trappe markert ned på bruk av konvensjonelle medisiner og trengte sjeldnere legebesøk.

Også livskvaliteten til pasienten ble bedre.

De vanligste midlene oftest brukt

Ti av våre mest brukte homeopatiske medisinen dekket vel halvparten av pasientene.  Den mest vanlige potensen var C200. Elles varierte styrken fra D12 – 10M, Også LM 1, LM 3 og LM6 ble brukt.

Helhetlig behandling

For oss homeopater er denne studien en bekreftelse på våre erfaringer.  I klassisk homeopati må medisinen tilpasses hver enkelt pasient for å få optimalt resultat. Det er viktig å følge opp behandlingen over tid. Vi vet også at pasienter med kroniske lidelser ofte har mange ulike diagnoser. Ved riktig behandling forventer vi at ikke bare hovedlidelsen pasienten har blir bedre, men også andre lidelser skal bedres.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19192019