HelseHomeopati

Vi må slutte å tro at vi ikke kan bli friske

Av 15. oktober 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer
Vi må slutte å tro at vi ikkei kan bli friske.

Vi må slutte å tro at vi ikke kan bli friske.

 

Vi må slutte å tro at vi ikke kan bli friske. Kroppen har en medfødt evne til å bli frisk, og denne evnen er helt avhengig av at kroppen fungerer. Slik det er i dag, utsettes vi hele tiden for faktorer som reduserer denne evnen. Det er på tide at vi blir bevisst på hva som stimulerer og bremser denne evnen og at vi setter inn styrkingstiltak der hvor den faktiske reparasjonsprosessen skal foregå, nemlig i kroppen.

Energi er nødvendig for at kroppen skal fungere

Å fungere innebærer at kroppen har nok arbeidskapasitet, som igjen er helt avhengig av nok energi. Ingenting kan jobbe optimalt uten tilstrekkelig energi. Vi er så opptatt av fysiske prosesser og fysiske stoffer at vi har helt glemt det viktigste av alt, det som holder det hele i gang, nemlig energiomsetningen.

Kjemiske prosesser som energiproduksjon og proteinproduksjon foregår inne i cellene og kalles for stoffskiftet. Stoffskiftet er avgjørende i omsetningen av molekylene som bygger opp celler og vev. Bedre prestasjon og raskere restitusjon for den enkelte er avhengig av et godt stoffskifte i cellene.

Proteinene (enzymene) katalyserer viktige kjemiske reaksjoner som har betydning for helsen. Uten enzymer ville de fleste kjemiske reaksjonene i stoffskiftet gått altfor langsomt.

Immunforsvaret er et tydelig eksempel på en prosess som hjelper kroppen å restituere seg og som er helt avhengig av nok energi for å produsere så effektiv feber som mulig for å drepe bakterier og virus.

 

Hvordan øker vi kroppens energi?

Vi vet mye om hva som gir oss energi. Vi har lært at sol gir oss energi gjennom sin elektromagnetiske stråling og at næringsrik mat gir kroppen nødvendig næring som den kan benytte seg av for å produsere energi. Denne energien holder oss friske og sunne og reduserer risikoen for sykdom.

Det er mange andre faktorer også som påvirker energiproduksjonen i kroppen. Vi merker jo også at vi får mer energi når vi er glade, gjør noe meningsfylt eller når vi er i bevegelse. Hva som gir oss energi er også ganske individuelt.

Subjektive signaler på at du har fått mer energi, er tidlige tegn på at kroppen har begynt å jobbe bedre. Vi føler oss gladere, mer sosiale, har mer overskudd, får gjort unna arbeidsoppgaver som vi tidligere ikke orket. Når en har mer energi så ser vi lysere på livet. Vi får mer pågangsmot og tar mer initiativ.

 

Hva kan dempe kroppens energi?

Når energien dempes, gjør også kroppens arbeidskapasitet det samme.

Vi inntar og omgir oss med mye som bremser energiproduksjonen vår til daglig. For eksempel for lite sol eller næringsfattig mat som ikke er til noe nytte og som ikke gir kroppen den nødvendige næringen som kroppen kan omsette til energi.

Vi kan oppleve sorg, sjokk og andre psykiske påkjenninger som tapper kroppen for energi. De som har opplevd noe vondt og trist kan huske hvor tappet for energi og engasjement de ble. Det er som om kroppen har sluttet å fungere. Det har den også, men ikke helt. Vi merker også hvor energiløse vi blir når vi gjør ting vi ikke liker eller har lyst til. Det er i denne tiden mange blir langvarig syke eller utvikler kronisk sykdom. Kroppen har ikke nok energi til å restituere seg selv.

 

Å dempe symptomer

Når kroppen jobber for å restituere seg, produserer den symptomer. Symptomer som feber, smerte, betennelse er viktige prosesser som må til for at kroppen skal arbeide seg frisk.

Å dempe symptomer er det samme som å dempe kroppens restitueringsevne eller immunforsvar. Vi bruker smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende. Dette er medisin som demper symptomer og prosesser som er helt avgjørende for at vi skal bli friske. Medisiner jobber derfor mot kroppens naturlige og intelligente handlingsmønster i møte med sykdomsfremkallende stoffer.

Febernedsettende for eksempel har til hensikt å dempe feber. Men den demper den temperaturøkningen som er helt avgjørende for å drepe bakterier og virus. Dette fører til at kroppen ikke får mulighet til å jobbe seg frisk. Sykdomsårsaken blir aldri eliminert og den vil forbli i kroppen og skape kronisk sykdom.

Starten på en antibiotikakur eller inntak av Paracet for småplager kan derfor være årsaken til og starten på kronisk sykdom for mange. Det kan godt være at du blir kvitt bihulebetennelsen med nok medisiner, men sjansen for at du får en mer alvorlig sykdom i ettertid er stor. Men sjansen er også stor for at verken pasienten eller legen ser denne sammenhengen.

Dempende medisin kan være godt å ha for å slukke en brann og redde liv, men vil gi kroppen mindre energi til å jobbe i ettertid.

 

 

Kronisk sykdom

Når kroppens arbeidskapasitet har blitt dempet, blir den stående i stampe eller «slurrer» på samme sted, som en bil som har satt seg fast, men som ikke gir opp. Den fortsetter å «slurre» med den lille kapasiteten den har. Sånn kan den stå i flere år eller resten av livet. Vi kaller det for en kronisk sykdom, gjerne med en merkelapp på, en diagnose.

Ved autoimmune sykdommer overreagerer immunforsvaret og går til angrep på seg selv. Det er en misforståelse at dette immunforsvaret er for sterkt og at det må dempes. Det er faktisk for svakt, overfølsomt og forvirret og overreagerer på seg selv i et desperat forsøk på å ta fienden. Man kan kalle det en «identitetsforvirring» der immunforsvaret ikke kan se forskjell på meg og deg.

Evnen til å jobbe balansert og effektivt er avhengig av mer energi som dytter systemet opp av grøfta og opp på veien igjen.

 

 

En diagnose – for alltid?

Når du går til legen og får en diagnose, så får du ofte høre at: «Dette må du leve med resten av livet». «Dette er det det ingen ting vi kan gjøre noe med». «Du må gå på medisiner resten av livet».

Skal du tro på det? Har kroppen bare en evne til å bli syk, men ikke frisk? Eller er det en vei tilbake ut av diagnosen?

Svaret på dette spørsmålet er avhengig av om du har tillit til den medfødte evnen kroppen har til å restituere seg, og at du ser at dine grep har stor betydning for om denne evnen blir redusert eller styrket.

Kroppen er dynamisk, noe vi merker når symptomer flytter seg etter hvert som vi blir sykere eller friskere. Når forkjølelsen har utviklet seg til en lungebetennelse har symptomene flyttet seg til et dypere nivå, til lungene. Når man blir friskere, flytter symptomene seg til et mindre alvorlig sted og pasienten erklæres som bedre. For eksempel når en lungebetennelse går over i en forkjølelse.

Kroppen jobber i en bestemt retning for å bli frisk, og når energien er god nok jobber den effektivt i denne retningen.

 

Hva er medisin?

Skal en god medisin dempe symptomer? Uten å ofre en eneste tanke på hvilken konsekvens denne undertrykkelsen har for helsen på sikt? Eller skal medisin hjelpe kroppen til å fungere bedre? En medisin som frigjør energi og som stimulerer viktige prosesser i kroppen.

Leger er pålagt å behandle sykdommer og plager med symptomdempende medisin. En medisin som reduserer kroppens arbeidskapasitet. Det er i dag både lov og ønskelig at det først og fremst benyttes symptomdempende medisin. «Helse-ekspertene» hevder at symptomdempende behandling (skolemedisin) er det eneste rette, og naturlige metoder som støtter og hjelper den naturlige restitusjonsevnen blir slått hardt ned på og latterliggjort.

Vi har sett eksempler på at leger mister retten til å praktisere dersom de prøver å hjelpe pasientene sine med mat, vitaminer og mineraler. Det reklameres for Paracet og andre hemmende medisiner, men homeopater har ikke lov til å hevde at homeopati virker på sykdom og kroniske plager. For at pasienter skal oppsøke homeopat, er det helt nødvendig at pasienten vet at dersom kroppen fungerer bedre, vil mest sannsynlig sykdommen bli bedre også.

Denne praksisen er et uforsvarlig grep for folkehelsa og et signal om at de som skal gi helseanbefalinger faktisk mangler mye kunnskap når det gjelder vår egen kropps iboende evne til å eliminere sykdom og holde oss friske.

 

Homeopati frigjør energi

Mennesket er en del av naturen og vi trenger først av alt medisin fra naturen. Ingen vet helt sikkert hvorfor homeopati virker og hvordan, men man antar at den frigjør energi og gir viktig informasjon til cellene for at kroppen skal jobbe effektivt.

Homeopati er en over 200 år gammel medisinsk form og stimulerer det naturlige energisystemet. Forskning viser at homeopati inneholder så små partikler fordi den er potensert, at effekten minner om elektromagnetisk stråling. Dette betyr at homeopatisk medisin får tilgang til de minste og mest grunnleggende energiprosesser i hver enkelt celle. Ny forskning har vist at homeopati stimulerer til økt proteinsyntese i cellene og at det har en hormetisk effekt. Det vil si at stoffer som vanligvis er skadelig for kroppen i større doser, er fordelaktig og fungerer som medisin i små doser.

Du kan ikke ta en hvilken som helst homeopatisk medisin og tro at den skal virke.  En homeopatisk medisin må nøye tilpasses pasienten og dens symptomer for at den skal ha effekt. Den vil dermed stimulere pasientens energisystem og gi det et kraftig «dytt» ut av grøfta og opp på veien igjen.

 

Få kroppen i fokus på helse-agendaen

Det er på tide at vi tar kroppen på alvor og fokuserer på hva som reduserer og øker dens restitusjonsevne i det daglige livet. Det er på tide at vi slutter å se oss blinde på diagnoser eller hvilken bakterie vi er smittet av, men at vi istedenfor fokuserer på kroppens tilstand og evne til å ta seg av inntrengeren eller sykdommen.

Dette vil føre til mer handlekraft hos pasienter og mindre fortvilelse og handlingslammelse slik de opplever i dag. Det vil føre til at sykdom blir sett på som en konsekvens av noe, ikke som tilfeldighet, flaks eller uflaks som man ikke kan gjøre noe med. Det vil føre til at vi blir mindre redd for sykdom, bakterier, virus og cancer, men mer tro på egen kropps evne til å ta seg av det.

Dette vil føre til mer håp og tro på at det kanskje finnes en løsning på helseproblemene mange sliter med. Det vil føre til at folk vil benytte seg av behandlingsmetoder som støtter kroppens grunnleggende og naturlige funksjon, slik som homeopati, og vi vil få en friskere befolkning. Det finnes en god del forskning som viser at homeopati styrker helsa. Det finnes ikke minst massevis av fantastiske resultater med homeopatisk behandling på kroniske sykdommer som ikke kommer frem til de som trenger håp om nye løsninger.

Det er ikke sikkert «Helse-Norge» noen sinne vil akseptere homeopati som behandlingsmetode, i hvert fall ikke så lenge diagnoser er i fokus. I homeopatien behandler vi ikke diagnoser. Det finnes ikke en homeopatisk medisin for en sykdom. Homeopati brukes til å behandle menneskene og styrke dem slik at kroppen jobber bedre. Og på dette grunnlaget er det vanskelig å dra konklusjoner om at homeopati virker på enkelte sykdommer.  Men det viktigste er hva du og jeg gjør for å ta noen personlige og effektive grep for helsa vår. Det er dessuten gjennom grasrotbevegelsen helsepolitikken endrer seg.

 

Linker:

Homeopati skaper elektromagnetisk resonans i cellene:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343410

Homeopati stimulerer proteinsyntesen i cellene:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28844286

Om cellen:

https://sml.snl.no/cellen

Lupus og traumer:

http://forskning.no/immunforsvaret-stress-sykdommer-psykologi/2017/10/traumer-okte-risiko-autoimmun-sykdom

Paracet selges og brukes på lik linje som tyggis:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11700844-det-er-som-a-kjope-tyggis#.Wd8bAbIafTM.facebook

Lege har ikke lov til å fortelle om effekten av kosttilskudd:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/10/10/har-ikke-lov-til-a-fortelle-pasienter-om-effekten-av-kosttilskudd/

Geir behandlet autisme. Helsetilsynet tok fra han retten til å praktisere:

http://caluna.no/familie-verdier/psykisk-helse/geir-behandlet-autisme-helsetilsynet-tok-fra-ham-retten-til-a-praktisere/