Ukategorisert

Ny rapport som bygger på feil premisser

Av 9. oktober 2017Ingen kommentarer

Det skjer igjen.  En arbeidsgruppe innen de som kaller seg European Academies Science Advisory Counsil, EASAC, har laget en rapport om homeopati som skal veilede beslutningstakere i EU. EASAC  er ikke et EU organ. Ikke uventet konkluderte arbeidsgruppen med at homeopati ikke er effektiv behandling av verken dyr eller mennesker. Det tok ikke mange dager før reaksjonene kom fra flere hold. ECH som er den europeiske organisasjonen for leger, veterinærer og forskere som også er homeopater, BPI det tyske forbundet for farmasøytisk industri og ECHAMP som er det europeiske forbundet for homeopatiske og antroposofiske medisiner kritiserer rapporten.Presidenten i USAs eldste nåværende legeorganisasjon, American Institute of Homeopathy, AIH, kommer også med knallhard kritikk av rapporten. (6)

De hevder å være upartiske

EASAC hevder de er en gruppe som ikke har politiske eller økonomiske partiskhet. Hvem finne vi her?  Blant andre vår egen alltid kampklare Kristian Gundersen ved UIO. Biolog som stadig uttaler seg om alternativ medisinske  tema.  Er han upartisk? Han er ikke den enste i gruppen som har markert seg som svorne motstandere av homeopati. Fra Sverige finner vi Dan Larhammar som også er en kjent motstander av homeopati. Likevel mener de å være upartiske? Ikke rart at tillit til forskning er i krise.

De henviser til kritikkverdig forskning

De støtter seg på blant andre den Australske rapporten fra 2015 som grunnlag for sine konklusjoner. Den rapporten er under etterforsking av Ombudsmannen i Samveldet av Nasjoner pga flere påviste feil.

Shangs rapport fra 2005 er også tilbakevist pga metodiske feil. Denne rapporten fant imidlertid at studiene på homeopati var av bedre kvalitet enn de konvensjonelle medisinske.  Det var heller ikke forskjell i antall deltagere mellom de to gruppene fant Shang. Gjennomsnittet var 65 deltagere. Australian National Health and Medical Counsil som produserte Den australske rapporten ekskluderte aller studier i homeopati som hadde mindre enn 150 deltagere. Var det for å få ønsket resultat?

Dr Withmont president i AIH, skriver at vitenskapelige studier som viser effekt av homeopati er totalt oversett og de henvises til kun en rapport som blir tilbakevist som partisk. Han avslutter med “Vi kan forstå det økonomiske presset de store farmasøytiske bedriftene er i og som prøver å diskreditere og ødelegg homeopati. Men det er dypt tragisk å se flere bevis på  manipulering de utsetter respekterte vitenskapelige institusjoner for. Befolkningen fortjener noe bedre.”

Er grisefostre mottagelige for placaebo

EASAC gruppen skriver at homeopati-studiene er av dårlig kvalitet. Shangs metaanalyse fant det motsatt.  Eventuell terapeutisk effekt er på grunn av placebo hevder arbeidsgruppen. Hvordan vil de forklare placeboeffekt i dyrestudier? En vitenskapelig studie  viste at homeopati gitt til drektige griser før fødsel, gav mindre alvorlig diare hos grisungene etter fødsel enn det kontrollgruppen hadde. Det er en studie som er bunnsolid med signifikant resultat.  Å bortforklare det med placebo er vel litt drøyt. (4)

Homeopatiske medisiner har samme kvalitetskrav

BPI påpeker at homeopatiske legemidler er pålagt de samme strenge kravene til kvalitet og sikkerhet som alle andre medisinske produkter, GMP standard.  De er klart merket med navnet på produktet de en laget av samt batch nummer.

Studier viser at bruk av homeopati øker i EU

I to tredjedeler av EU land øker bruker av homeopati skriver ECHAMP. Pasienter sier de velger homeopati på grunn av at de  er trygge, effektive, har lite bivirkninger, at de er naturlige og ikke giftige.   Studier viser også at at pasienter er svært fornøyde av den hjelpen de får av homeopati. (5)

EU slår også fast i sin lovgivning at det er ikke opp til deres kommisjon å ta side for eller mot en spesiell type medisinsk praksis. Det heter videre at pasienter skal ha rett til å velge behandling så lenge medisinene er kvalitetsikret og trygge.

Are Brean sjefredaktøren i Tidsskrift for Den Norsk Legeforening nr 18. 2017, har gitt sin støtte EASACs rapporten. Han mener den entydige enigheten i gruppen er påfallende og verd å lytte til. Kunne det vært på sin plass å undersøke dypere hvorfor denne rørende enigheten er der?

1.http://www.easac.eu

2.www.bpi.de

3.http://www.echamp.eu

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20129177

5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16296912

6.https://www.prlog.org/12670843-american-institute-of-homeopathy-accuses-european-academies-science-advisory-council-of-bias.html