Ukategorisert

Er homeopati utsatt for manipulering av forskningsdata?

Av 13. august 2017Ingen kommentarer

Manipulering av forskningsdata er kjent. Årsakene kan være mange. En kan være å føre folk bak lyset og holde positive eller negative funn tilbake. Er homeopati ekstra utsatt?

Dokumentarfilmen “JUST ONE DROP” som ble vist i Oslo i vår, avdekket at “The Australian National Health and Medical Research Council” (NHMTC) hadde jobbet iherdig med å få “Den Australske rapporten”  til å passe inn slik komiteen ville ha det. Slik så det i alle fall ut for oss som så filmen.  Konklusjonen i rapporten fra 2015 ble at homeopati ikke har effekt på noen ting. Det viste seg at den første rapporten fra 2012 ikke ble publisert. Var den for positiv? De trakk den tilbake selv om de brukte sine egne retningslinjer når de utarbeidet den.  Prof. Fred Mendelsohn skrev at rapporten var av høy kvalitet og var upartisk. I NHMCT neste rapport fra 2015 var antall studier redusert fra 1800 som først ble hevdet, ned til 176 studier. Så gjorde komiteen nok en reduksjon ned til fem studier! Det ble brukt en begrunnelse om at de bare aksepterte studier med flere enn 150 deltagere. Dette har vakt oppsikt i forskermiljøet. Aldri før har dette kriteriet blitt brukt i medisinsk forskning.  Hvorfor nå når homeopati skulle undersøkes?

Det viste seg også at Prof P Brooks som ledet komiteen er en kjent anti-homeopati lobbyist! NHMTCs egne retningslinjer sa også at det skulle være en fagperson med i komiteen, nemlig en homeopat. Det var heller ikke tilfelle.

Historien gjentar seg

Dr. Robert Hahn er lege og forsker ved Sødertâlje Hospitalet og Linkjøping Universitet i Sverige. Han har skrevet om forskning på homeopati. Hahn er verken homeopat eller anbefaler homeopati, men har reagert på hvordan den akademiske verden og skeptikerne spesielt, behandler meta-analyser som er gjort.  Han skriver at majoriteten av de dobbel-blindet og randomiserte studien som er gjort på homeopati, viser en effekt overlegen placebo. Han skriver videre at man må fjerne 95% av studiene for å få negativt resultat for homeopatien!  Hahn skriver at det er en “tendensiøs seleksjon av de meta-analyser som finnes”.

Dr Hahn mener at mange metoder som brukes på sykehus er vesentlig dårligere underbygget enn homoepati. Det blir hevdet at studiene på homeopati har for få deltagere.  En metastudie viste at det ikke var forskjell på antall pasienter som var med i studiene i homeopati og konvensjonell medisinsk forskning. Mange av studiene var også av høyere metodisk kvalitet i homeopati.

Det som har skjedd i  Australia er noe vi dessverre har sett  før og var ikke overraskende. Mengden av gode studier, som stadig blir større, blir tilpasset for å få ett ønsket resultat i rapporter som kommer. Jeg skulle ønske at mine antagelser er feil.

Hvor er media?

Hvor er gravejournalistene som skal avdekke og få fakta fram i lyset? De ynder å skrive om negative nyheter for oss. Når den Australske rapporten kom, var media på telefonen straks. Vi har ikke hørt noe når disse høyst kritikkverdige forholdene blir avdekket.

Les mer på;

www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

https://www.karger.com/Article/FullText/355916

http://roberthahn.nu/?s=homeopati