Kronisk deprimerte pasienter blir bedre med homeopati som tilleggsbehandling

Av 7. august 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

En nylig publisert randomisert og kontrollert studie i tidsskriftet Trials av Petter Viksveen m.fl. (2017) viser effekt av behandling hos homeopat for deprimerte pasienter. Studien ble gjennomført som del av doktorgradsstudiene til Viksveen ved University of Sheffield i England.

Forskningsmetoden som er brukt

I alt 566 deprimerte pasienter i alderen 18 til 85 år ble inkludert i studien, og pasientene ble delt i to grupper. To tredeler av pasientene fortsatte med “vanlig” konvensjonell behandling, hos f.eks. fastlege, psykolog eller spesialist, mens en tredel i tillegg fikk tilbud om behandling av homeopat. Dette var et randomisert kontrollert forsøk (RCT), som betyr at det ble gjort et tilfeldig utvalg av hvem som skulle få tilbudet om homeopati-behandlingen.

Forsøket hadde til hensikt å undersøke hvordan det går med deprimerte pasienter som får behandling hos homeopat, sammenlignet med dem som ikke får det. Alle terapeutene skulle behandle pasientene på samme måte som de alltid gjorde, for at resultatene skulle være representative for “vanlig” homeopatisk praksis.

Pasientene var i alle aldersgrupper og seks av ti var kvinner. Samtlige hadde det som kan karakteriseres som moderat til alvorlig selv-rapportert depresjon, og for de fleste var tilstanden kronisk (vart i minst 1 år). De fleste pasientene hadde flere fysiske kroniske lidelser, fire av ti brukte antidepressiva, og åtte av ti hadde i tillegg moderat til sterk grad av angst. Behandling hos homeopat pågikk i opptil 9 måneder.

Deltagerne rapporterte selv inn resultat for depresjon og angst etter seks og tolv måneder.

Resultater av studien er lovende

Pasientene i homeopat-gruppen hadde større bedring i depresjon og angst sammenlignet med dem som ikke fikk slik behandling. Resultatene viste moderat klinisk effekt ved både 6 og 12 måneder av å motta behandling av homeopat i tillegg til vanlig behandling, sammenlignet med vanlig behandling alene (statistisk signifikant resultat).

Dette er svært bra når vi snakker om kronisk moderat til alvorlig deprimerte pasienter som i utgangspunktet har dårlig prognose og er vanskelige å behandle tradisjonelt og homeopatisk. Homeopati kom i tillegg til annen behandling bl.a. med antidepressiva.

Forskerne fant også moderat klinisk bedring på angst etter seks og tolv måneder.

Enda bedre resultat ved å bruke homeopati som tilleggsbehandling

Resultatet er lovende, spesielt sett i lys av at plagene hos de fleste var kroniske, og fordi behandlingen ble gitt i tillegg til annen behandling. Mange pasienter som får konvensjonell/vanlig behandling opplever at de blir noe bedre, men de er fortsatt plaget. Derfor kan en ytterligere effekt av tilleggsbehandling som i dette forsøket være av stor betydning for den enkelte pasient.

Minimale negative eller skadelige effekter ved homeopatisk behandling

Det var ingenting som tydet på at behandling gitt av homeopat innebar noen alvorlig risiko.
De bivirkningene som ble rapportert var forbigående og stort sett bare milde.
Psykiske lidelser er et stort og voksende helseproblem.  Så hvorfor så stor motstand mot å ta i bruk homeopati? Det kan  være en god tilleggsbehandling eller eneste behandling. Dette er ikke den første studien som viser god effekt ved behandling av depresjon med homeopati. (2)

 

Petter Viksveen er homeopat MNHL og arbeider nå som forsker ved Universitetet i Stavanger. Han tok sin doktorgrad, PhD, i homeopati ved Sheffield Universitetet i England 2016.

NHL er stolte over at enda en av våre medlemmer har tatt doktorgrad på homeopati!  Vi gratulerer Petter Viksveen!

 

Kilder

  1. Viksveen P, Relton C, Nicholl J. Depressed patients treated by homeopaths: a randomised controlled trial using the “cohort multiple randomised controlled trial” (cmRCT) design. Trials. 2017 Jun 30;18(1):299. doi: 10.1186/s13063-017-2040-2.
  2. Emma del Carmen Macías-Cortés, Lidia Llanes-González, Leopoldo Aguilar-Faisal, Juan Asbun-Bojalil Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683809
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28666463