Homeopati

Ofte Stillte Spørsmål

Av 4. juli 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

[su_accordion] [su_spoiler title=”Hva er homeopati?” style=”fancy”]

Homeopati er en spesifikk behandlingsform, som klart skiller seg fra de andre naturmedisinske behandlingsformene. Det er en skånsom og effektiv metode, som stimulerer kroppens naturlige evne til å helbrede seg selv.

Ordet homeopati kommer av de greske ordene homoios som betyr lik eller ensartet, og pathos som betyr sykdom eller lidelse. Ordet homeopati avspeiler derfor homeopatiens hovedprinsipp, likhetsloven, som postulerer at sykdom kan leges av medisin som ved utprøving på friske mennesker fremkaller en tilstand som ligner på vedkommende sykdom. Likhetsloven er trolig en grunnleggende biologisk naturlov. Derfor er det ikke overraskende at man finner eksempler også i skolemedisinen, hvor virkningsmekanismen bak enkelte medikamenter sannsynligvis kan tilskrives likhetsloven.

 1. Likt helbreder likt (likhetsloven). 

  Det gjelder å finne det stoffet fra naturen som i sin virkning på friske mennesker (f.eks. ved forgiftning) ligner mest på de symptomer eller den lidelsen som pasienten har.

 2. Minste dose

  Homeopaten velger den minste dose som er i stand til å stimulere organismen. Homeopatiske medisiner blir produsert i mage ulike fortynningsgrader eller potenser.

 3. Én medisin i gangen.

  Dette er det ideelle mål i klassisk homeopati. Da har en full oversikt over behandlingen.

Det finnes andre måter å praktisere på der flere medisiner kan bli gitt.

 1. Utprøving på friske mennesker.

  Kun ved utprøving på friske mennesker kan man få et eksakt bilde av medisinens virkning. Da homeopatien legger stor vekt på emosjonelle og mentale symptomer, sier det seg selv, at kun mennesker kan brukes i legemiddelforsøk.

Hva er klassisk homeopati?

Dette er et begrep som innebærer at homeopaten følger de homeopatiske prinsippene strengt, og velger kun én medisin – den som passer aller best til pasientens symptomer. Det gis én medisinen. Noen ganger velger homeopaten å gi en dose i høy potens med lange intervaller mellom.

Dette gjelder behandling av kroniske lidelser.

Ved akutte sykdommer må doseringen tilpasses og bedring komme fort.

Hva er kompleksmidler?

Dette er flere homeopatiske medisiner satt sammen i ett produkt for å skape en viss bredde. Det kan være medisiner som typisk har effekt ved en spesiell lidelse eller diagnose. Det brukes oftest lavere potenser i kompleksmidlene. Et typisk eksempel er kompleksmidler mot allergi, som inneholder seks forskjellige medisiner. Det finnes veldig mange kompleksmidler på markedet, men de er ikke så utbredt i Norge.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hva er homeopatiske medisiner laget av?” style=”fancy”]

Homeopatiske medisiner fremstilles fra mineraler, planter, dyr og patologiske elementer. Grunnsubstansen bearbeides og potenseres, fortynnes etter strenge internasjonale regler og laboratorium standarder.

Det mest kontroversielle spørsmålet i forbindelse med homeopati er fremstillingsmetoden og det faktum at stoffene er veldig fortynnet. På den måten unngår man gifteffekt og bivirkninger.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Har homeopatiske medisiner effekt?” style=”fancy”]

denne websiden finnes en god oversikt over forskning som er gjort på homeopati. Her finner du også referanser til forskningen.

Det har vært forsket på homeopati i over 200 år. Grunnlaget for homeopatien er en nøye utprøving av homeopatiske medisiner på frivillige friske mennesker. Denne forskningen gir homeopater en innsikt i hvordan de ulike homeopatiske medisinene kan brukes, enten det er ved fysiske plager som migrene, allergi eller luftveisinfeksjoner, eller ved psykiske problemer som angst og depresjon. En slik form for forskning er unik for homeopatien. Homeopater har som følge av dette tilegnet seg kunnskap om virkeområdet for tusenvis av homeopatiske medisiner. Spørsmålet som denne forskningen svarer på er altså: Hvordan skal homeopatiske medisiner brukes? Denne formen for forskning har fortsatt til dags dato.

De siste årene har det blitt forsket hovedsakelig på om homeopatiske medisiner har effekt når en sammenligner dem med placebo-preparater eller annen behandling, i hovedsak i randomiserte kontrollerte blindede studier. Samlet sett viser overvekten av eksisterende dokumentasjon at homeopatiske medisiner har effekt.

Den svenske forskningssjefen professor Robert Hahn, Södertälje sjukhus AB skriver mye i bloggen sin om forskning  generelt og også om forskning på homeopati (fritt oversatt):

“Det er faktisk lett å finne vitenskapelige studier som viser at homeopatika er overlegen placebo (i den fremste databasen PubMed). De som påstår noe annet kan ikke ha kikket etter.

Majoriteten av de legemiddelprøvninger (dobbel-blind randomiserte studier) som er gjort viser at homeopati har en effekt som er overlegen placebo. Man må ta bort minst 95% av studiene med homeopati for at signifikansen skal tapes. Tar man bare bort 90% så holder det ikke. Da kommer homeopati fremdeles til å være bedre enn placebo. Det er gjort flere kvalitetsgranskninger som beskriver at kvaliteten på homeopatistudier til og med er bedre enn skolemedisinske studier.”

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Har homeopatiske medisiner bivirkninger?” style=”fancy”]

Homeopat MNHL Trine Stub tok doktorgraden (PhD) ved Universitetet i Tromsø der hun blant annet undersøkte mulige bivirkninger av homeopatisk behandling. Konklusjonen var at det er få og milde til moderate bivirkninger av homeopatisk behandling. Forskerne konkluderte med at risikoen forbundet med homeopatisk behandling er liten, men halvparten av pasientene fikk reaksjoner i starten.

I følge homeopatisk filosofi er en homeopatisk forverring en forverring av pasientenes opprinnelige symptomer. Dette regnes som en positiv reaksjon på den homeopatiske behandlingen (man blir verre før man blir bedre).

Det er viktig å bruke en homeopat MNHL som har gode kvalifikasjoner i medisin og homeopati, slik at homeopaten kan evaluere pasientens symptomer på en forsvarlig måte. Det vil si at homeopaten må kunne skille homeopatiske forverringer fra bivirkninger av behandlingen.

 

Kilder;

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Er homeopatiske medisiner trygge å bruke?” style=”fancy”]

Det er trygt å bruke homeopatiske medisiner for voksne, barn og dyr. Selv under graviditet og ammeperiode kan man trygt benytte homeopati. Dette er fordi medisinene ikke har bivirkninger ved rett bruk og foreskrevet av homeopat MNHL.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Virker homeopati på barn, dyr og planter?” style=”fancy”]

Erfarne homeopater over hele verden ser tydelig at homeopatiske medisiner har god effekt på barn og dyr. Endringer som observeres hos mennesker kan være resultat av den homeopatiske medisinen, men det kan også være resultat av selve konsultasjonen. Slik er det for enhver behandlingsform, enten det er snakk om alternativ eller konvensjonell medisinsk behandling. For pasienten spiller det liten rolle om det er det ene eller andre som gjør at hun eller han blir bedre, så lenge hun blir kvitt plagene eller opplever en bedring av tilstanden. En endring som er påvirket av psyken til pasienten kan imidlertid ikke brukes for å forklare effekt på dyr eller planter.

En lang rekke studier har blitt utført for å se hvordan homeopatiske medisiner påvirker dyr. Som i all annen forskning vil resultatene variere noe, men i all hovedsak har denne forskningen gitt positive resultater.  Eksempler på slik forskning inkluderer undersøkelser som viste at homeopatiske medisiner hadde positiv effekt på diaré forårsaket av E.coli bakterier hos griser og på søvn hos rotter. Annen forskning har vist at homeopatiske medisiner kan påvirke veksten av rumpetroll.

Det finnes også en hel del forskning som viser at homeopati påvirker planter.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hvilke sykdommer/plager kan man behandle med homeopatisk medisin?” style=”fancy”]

Homeopater behandler mennesker med sykdommer. Diagnosen de kommer med er ikke avgjørende for behandlingen de får.  De som oppsøker homeopat kommer med en stor bredde av lidelser. Gjennom å stimulere organismen på et grunnleggende nivå, vil homeopatisk behandling kunne ha effekt på en rekke sykdommer og lidelser. Vi nevner her noen av de lidelsene og tilstandene som homeopater MNHL blir oppsøkt for:

Allergi og intoleranse                 Muskel- og leddplager

Fordøyelsesplager                     Hodepine og migrene

Klimakterieplager                       Menstruasjonsplager og PMS

Astma og bronkitt                       Infeksjoner i luftveiene

Øre-nese-hals-infeksjoner          Bihulebetennelse

Urinveisinfeksjoner                     Prostataproblemer/prostatitt

Ufrivillig barnløshet                     Psykiske plager

Lette depresjoner                        Utmattelse, slitenhet og ME

Nedsatt immunforsvar                 Kroppssmerter

Eksem og andre hudplager         Atferdsproblemer

Homeopat MNHL Trine Stub tok doktorgraden ved Universitetet i Tromsø. Der undersøkte hun blant annet mulige bivirkninger av homeopatisk behandling, og om det er trygt å bli behandlet av homeopat MNHL. Stub fant at de vanligste plagene pasientene oppsøkte homeopaten for, var smerter og utmattelse samt hudlidelser som atopisk eksem. Psykologiske lidelser som uro og søvnforstyrrelser, luftveislidelser som astma og allergi, kvinnelidelser og fordøyelsesplager var også hyppige årsaker for besøk hos homeopat.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hvor fort virker homeopatiske medisiner?” style=”fancy”]

Hvor fort man kan se virkning av homeopatiske medisiner, avhenger av sykdomstilstanden og pasientens energi og allmenntilstand. Man har sett virkninger som har kommet umiddelbart i løpet av få minutter, for eksempel hos robuste barn med akutt sykdom. Det må påregnes langsommere reaksjon hos eldre mennesker og ved kroniske plager.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hvor får man kjøpt homeopatiske medisiner?” style=”fancy”]

Homeopatiske medisiner er registrerte legemidler og selges kun gjennom apotek.  Alle apotek i landet har plikt til å skaffe de medisinene du ønsker.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hva koster homeopati / er homeopati dyrt?” style=”fancy”]

Du må betale for å konsultere homeopat, men homeopatiske medisiner er ikke kostbare. Homeopatisk behandling tar sikte på å gjøre pasienten helt frisk, ikke bare dempe plagene. Lykkes det, er store utgifter spart for den enkelte. Dessuten viser flere studier at et land kan redusere utgiftene betraktelig, dersom de integrerer homeopatisk medisin i den offentlige sykdomsbehandlingen.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hvordan virker homeopatiske medisiner?” style=”fancy”]

Homeopatiske medisiner virker ved å stimulere kroppens iboende helende krefter. Sykdom defineres som en «ubalanse eller forstyrrelse» som involverer hele mennesket, og som påvirker alle deler av organismen. Denne mener homeopatene man kan korrigere med riktige homeopatisk medisin. Homeopatiens virkningsmåte er enda ikke klarlagt.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Kan man bruke legemedisin eller annen behandling samtidig som man bruker homeopatiske medisiner?” style=”fancy”]

Homeopatiske medisiner kan gi god effekt selv om pasienten tar legemidler. Det avhenger likevel av legemiddeltype og styrke. I en del tilfeller vil helbredelsen sannsynligvis hemmes av legemidlene, da de er undertrykkende og kontrollerer kroppens prosesser, mens homeopati søker å stimulere kroppen i dens naturlige arbeid for å bli frisk. Det skjer aldri interaksjon mellom homeopatiske medisiner og konvensjonelle legemidler.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Dekkes homeopatisk behandling av det offentlige eller av helseforsikring?” style=”fancy”]

Homeopatisk behandling blir dessverre ikke dekket i Norge. Norske Homeopaters Landsforbund håper at Norge i fremtiden kan få samme ordninger som de nylig har fått i Sveits. Som et resultat av en folkeavstemning ble komplementære behandlingsformer som homeopati, akupunktur, urtemedisin m.m. tatt med i ordningen. Leger må ha spesialutdanning i disse retningene for at pasienten skal få refusjon. Bruker de en homeopat som ikke er lege, må denne ha en offentlig eksamen og pasient må betale noe mer i forsikring.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hvem bør jeg oppsøke?” style=”fancy”]

Homeopati er dessverre ikke en beskyttet tittel. I prinsippet kan hvem som helst kalle seg homeopat og ta syke i behandling. Derfor anbefaler Norske Homeopaters Landsforbund at du oppsøker en homeopat som er medlem av forbundet, en homeopat MNHL, som har faglig kompetanse innen medisin og homeopati og har en høy etisk standard. Alle medlemmer av NHL har ansvarforsikring.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Hva hender under konsultasjonen?” style=”fancy”]

Ved første konsultasjon går pasienten gjennom en samtale, som har som mål å kartlegge pasientens symptomer, sykdomshistorie og konstitusjon. Dette fordi sykdom må ses på i sammenheng med hele mennesket. Pasienten får god anledning til å fortelle sin sykehistorie, og blir etterpå stilt en rekke spørsmål. Til slutt velger homeopaten den medisinen som han/hun mener passer best i akkurat det tilfellet.

Det er alltid nyttig å ha med en liste over medisiner man bruker. Homeopaten vil også være interessert i undersøkelser og utredelser som er gjort hos legen.

[/su_spoiler] [/su_accordion]