Nyheter

Sveits juni 2017: Homeopati samme status som konvensjonell medisin

Av 18. juni 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer
Komplementærmedisin løftes opp i Sveits

Komplementærmedisin til nye høyder i Sveits

 

Da er det slått fast. 16.juni 2017 offentliggjorde sveitsiske helsemyndigheter at fem komplementære terapiformer, inkludert homeopati, får samme status som konvensjonell medisin fra august 2017.

De sveitsiske myndighetene kunngjorde i mars 2016 intensjonen de har om å løfte disse behandlingsformene til samme nivå som konvensjonell medisin:

  • homeopati
  • holistisk medisin
  • urtemedisin
  • akupunktur
  • tradisjonell kinesisk medisin

Etter det har det vært en høringsprosess, som har resultert i en endring av regelverket, som betyr at det skjer en lovendring og at disse komplementære behandlingsformene blir innlemmet i den obligatoriske helseforsikringsordningen.

Folkeavstemning

Etter å ha blitt avvist av myndighetene fordi motstanderne mente at det ikke var tilstrekkelig dokumentasjon i 2005, fikk komplementærmedisin et comeback i 2009 da 2/3 av den sveitsiske befolkningen backet opp myndighetenes forslag om å inkludere komplementærmedisin i listen over helsetjenester som blir dekket av den offentlige helseforsikringen. Gjennombruddet for homeopatien kom gjennom rapporten fra sveitsiske myndigheter som viste at homeopatisk behandling både er skånsom, effektiv og kostnadseffektiv.

Innlemmet i helseforsikringen

Som et resultat av folkeavstemningen ble de komplementære behandlingsformene innlemmet i den obligatoriske helseforsikringsordningen i en prøveperiode på seks år (2012-2017). I løpet av den tiden skulle effektiviteten vurderes. Myndighetene har nå valgt å benytte seg av de  komplementære behandlingsformene på linje med andre medisinske disipliner. Etter prøveperioden, kom myndighetenes forslag til endring av regelverket, som nå har vært ute på høring, og lovendringen slår fast at refusjon ikke lenger bare blir gitt til konvensjonell behandling, men også til komplementære behandlingsmåter.

Kostnadseffektivt

Vedtaket som er gjort viser at  sveitsiske myndigheter (the Swiss Federal Government) anerkjenner at de komplementære behandlingsformene oppfyller reguleringene når det gjelder effektivitet, høy kvalitet og sikkerhet. Loven sier at bare de tjenestene som er effektive, passende og kostnadseffektive dekkes av forsikringen.

Seier for folket

Saken er svært viktig for valgfriheten for enkeltmenneske, og det er gjort en utmerket avgjørelse av helsemyndighetene og av det sveitsiske folket for det sveitsiske folket. Mange som ikke har mulighet til å ha utvidet helseforsikring, vil nå ha mulighet til å benytte seg av komplementær behandling for sine helseplager.

Det kan også tilføyes at provinsen Ontario i Canada fra 01. april 2015 også godkjente homeopati som en del av helsetilbudet til sine mer enn 16 mill. innbyggere. Homeopat eller “HOM” er der en beskyttet tittel som bare er lov å bruke av godkjente og registrerte homeopater.

Kilder:

Offentliggjøring fra sveitsiske myndigheter juni 2017

swissinfo.ch

Innenriksdepartementet, Sveits: https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/dokumentation/mm.msg-id-61140.html

http://www.echamp.eu/news-and-events/news/secure-reimbursement-status-for-homeopathy-and-anthroposophic-medicine-in-switzerland

http://www.epochtimes.de/gesundheit/schweizer-regierung-erkennt-homoeopathie-offiziell-als-legitime-heilmethode-an-a1324622.html?fb=1

 

Skriv en kommentar