ForskningNyheter

Integrert medisin svaret på globale utfordringer

Av 16. juni 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

 

Homeopathic Research Institute (HRI) i London har for tredje gang gjennomført en forskningskonferanse denne gang med 200 delegater, lokalisert på Malta. Tema var siste nytt innen forskning på homeopati.

 

Presentasjonene viste stor bredde:

  • grunnforskning
  • forskning på spesifikke diagnoser som kreft, halsbetennelse, luftveisinfeksjoner, ørebetennelse, diabetes, depresjon i menopausen.
  • forskning på spesifikke midler
  • forskning på integrerende medisin
  • metastudier (oversiktsstudier)
  • forskning på planter og dyr.

 

Konferansens essens

Konferansens essens ble understreket av Professor Michael Frass fra Østerrike allerede første dag: konvensjonell medisin og homeopati nærmer seg hverandre, og dette er til pasientens beste. Innen alle viktige utfordringer vi står overfor, så som antimikrobial resistens og kronisk sykdom og multi-morbiditet (flere sykdommer hos samme person), er en konstruktiv dialog mellom konvensjonell og homeopatisk behandling å anbefale. Bruken av integrerende medisin øker i Europa, og alle vil være tjent med økende samarbeid. Mange av studiene som ble presentert viser nettopp hvordan homeopati som et supplement til konvensjonell behandling, kan føre til bedre behandlingsresultater.

 

Nanomedisin

Flere fysiokjemiske hypoteser og modeller ble presentert: Blant annet vet man nå at det finnes nanopartikler i fortynninger over Avogadros tall, og at ultra-høye fortynninger har magnetiske egenskaper som skyldes polaritet og påvirker cellemembranen. Dette er for så vidt gammelt nytt, men man kommer stadig videre. Utfordringen for konvensjonell vitenskap er at siden man får stadig mer kunnskap om hvordan medisiner basert på likhetsprinsippet, og ultrahøye fortynninger påvirker cellemembranen, vil dette kunne påvirke etablerte sannheter innen fysikk og kjemi.

 

Noe dokumentasjon for positiv effekt av homeopati også i RCT-studier

Hvor ofte hører vi ikke at det ikke fins dokumentasjon på at de homeopatiske medisinene har effekt utover placebo. Det er gjort systematiske oversiktsstudier på randomiserte placebokontrollerte studier (RCT) hvor resultatene har vært i disfavør til homeopatien. Når en går nærmere inn på disse studiene, viser det seg blant annet at homeopatiens egenart ikke er tatt med i betraktningen. Derfor var det en stor glede å høre Dr. Robert T. Mathies innlegg om hans systematiske oversiktsstudie og metaanalyse (1) som også tar slike hensyn. Det fins noe dokumentasjon for at homeopatisk medisin som er foreskrevet individuelt har positiv effekt for et spekter av helseplager. Konklusjonen er mer positiv enn i tidligere metastudier. Når man velger ut de beste studiene, er sjansen for at medisinen har effekt dobbelt så stor som om man gir placebo. Man må være forsiktig med å tolke analyser av studier av vekslende kvalitet, og det ble understreket at flere RCTs av høy kvalitet er nødvendig. Det oppfordres også til å bruke ulike forskningsdesign som i større grad tar hensyn til homeopatiens egenart, spesielt det at medisinene foreskrives individuelt.

 

Det ble presentert resultater av ulike modeller for forskning på planter, dyr og mennesker.

 

Forskning på planter

Et voksende område er planteforskning. Spennende er det å følge teamet rundt Stephan Baumgartner Tyskland/ Sveits. Inspirerende å møte danske Anezka Sokol som tar doktorgraden i kjemi på homeopati. Hun hadde en presentasjon der hun viste hvordan en kan se gjennom mikroskop at homeopatiske midler påvirker krystallisering i plantene. Slik forskning kan føre til store fremskritt innenfor økologisk landbruk. Kan man styrke planter med bruk av bivirkningsfri nanomedisin, vil bruk av kjemikalier kunne reduseres. I tillegg til at denne forskningen er etisk, vil resultatene kunne bidra med økt kunnskap om homeopati som skyldes annet enn konsultasjonen eller placeboeffekten.

 

Interesse for homeopati i konvensjonelle forskningsmiljø

Mange forskere på konferansen hadde bakgrunn som kjemi- eller- fysikk-ingeniører, biologer og leger. Altså bygges det bro mellom homeopati og de konvensjonelle forskermiljøene.

 

Økende interesse for forskning globalt

Med den økende interessen for å forske på homeopati globalt, er det krevende å følge med på alt som skjer. Det er derfor flott at HRI arrangerer denne konferansen hvert annet år. Også med tanke på å stimulere til mer forskning. De norske delegatene kommer hjem inspirerte etter å ha møtt så mange fra forskjellige yrkesgrupper som er involvert i forskning på homeopati. Å bygge nettverk, få nye kontakter og å pleie gamle kontakter, er også en viktig del av en slik konferanse.

Spesielt må nevnes møter vi hadde i forbindelse med det som foregår innenfor plante- og dyrehomeopati.

Alle som er engasjert i miljøvennlige, bærekraftige og kopierbare modeller for forskning, utdanning og/ eller behandling av mennesker, dyr og/ eller planter vil ha noe å hente på en slik konferanse. Neste HRI konferanse arrangeres om to år i London.

 

(1) Dr Robert T. Mathie: http://www.systematicreviewsjournal.com/content/3/1/142

 

Skriv en kommentar