ForskningNyheter

Proving and improving homeopathy

Av 13. juni 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

Anette Heggemsnes, Karen Seyersted, Kate Feby, og Linbjørg Bardal Skalleberg

 

Delegasjonen fra Norge rapporterer hjem om inspirerende dager på Homeopathic Research Institutes (HRI) Forskningskonferanse på Malta.

 

Grunnforskning i sterk vekst

Andre dag på konferansen fikk vi en oversikt over hva som har skjedd på grunnforskningsplanet de siste 20 år, og prioriteringer som gjøres videre.

 

Dr. Stephan Baumgartner, Sveits/ Tyskland, startet dagen med høydepunkter innen grunnforskning siste 20 år, og han kan vise til at ulike modeller gjennom 20 år har vist empirisk kunnskap for spesifikke effekter av homeopatiske medisiner. I noen modeller er effektene ganske konsistente og reproduserbare. På disse årene har det skjedd mye på grunnforskningsfronten blant annet i laboratorie- og planteforsøk

 

Dr. Stephen Cartwright, England, som jobber ved et uavhengig innovasjonssenter i Oxford har fortsatt det banebrytende arbeidet med sine solvatochromiske fargestoffer. Han erfarer at det er et vell av innsikter gjennom å studere de fysio-kjemiske egenskaper til homeopatiske medisiner. Han presenterte sine nyere oppdagelser, som han regner med blir publisert i løpet av høsten. Svært interessant hvordan disse egenskapene kan måles gjennom spesielle spektroskop. Hyggelig er det å registrere at han har fortsatt sponsorer i USA og Europa som finner hans forskning interessant og fremtidsrettet.

 

Klinisk forskning

Dr.Emma Macias- Cortés fra Mexico sammenlignet individuell homeopatisk behandling og fluoxetine (antidepressiva) for moderat til alvorlig depresjon før og under menopause. Selv om vi har lest om denne studien, gjorde det inntrykk å høre henne fortelle om det på en fremragende måte.

Resultatene etter 6 ukers behandling viste, målt på ulike måter, at homeopatisk behandling gav mer effekt enn placebo og konvensjonell behandling.

 

Satsningsområder

Hva er de viktigste satsningsområdene på homeopatisk forskning framover?

Dette er en svært viktig diskusjon som HRI-teamet tok initiativ til. Det var satt opp paneldebatt med innspill fra deltagerne:

  • I Mombasa i Kenya foregår det forsøk med støtter fra WHO (Verdens Helseorganisasjon) – en større observasjonsstudie for å integrere KAM i offentlig helsetjeneste. De bruker en database utviklet ved Universitetet i Oslo, DHIS2!!
  • Angela Merkel ble sitert på at hun ønsker å forbedre ” de grønne ” vitenskapene.
  • Antibiotikaresistens og homeopatiens rolle ble spesielt understreket.
  • At homeopati kan spille en rolle i livstilssykdommer, kroniske sykdommer og problemer for eldre, og at dette må forskes på.
  • Panelet vektla å stimulere til at pasientens stemme blir hørt i medisinsk forskning generelt.
  • Forskning som stimulerer til økt kunnskap om homepatiens virkemåter, og på den måten forbedrer behandlingsmåten. “Improve, not only prove.”
  • Forskning på individualisert homeopati, også ved randomiserte placebokontrollerte forsøk. Utfordingen er at en må i utgangspunktet ha et mye større antall forsøkspersoner, fordi bare de personene som har symptomer som passer til et valgt homeopatisk middel, vil kunne være med.