ForskningNyheter

Forskning for pasientens beste

Av 9. juni 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer
Siste nytt på forskningsfronten

Siste nytt på forskningsfronten

 

HRI Research Institute ønsket velkommen til deres tredje forskningskonferanse. Denne gang på historiske Malta med sin fascinerende blanding av gammelt og nytt. Delegasjonen fra Norge består av fire homeopater MNHL: Karen Seyersted, Anette Heggemsnes, Kate Feby og Linbjørg Bardal Skalleberg. Hele verden er representert fra Hong Kong, Australia, New Zealand, Canada, Sør- Afrika, Japan og Europa som til sammen har en felles forståelse om hvordan vi skal bringe homeopatien videre.

HRI Research Institute er en innovativ internasjonal stiftelse dannet for å imøtekomme behovet for forskning av høy kvalitet.

Opp i gjennom homeopatiens historie er det kjent at homeopati er blitt brukt for å unngå bivirkninger av den konvensjonelle behandlingen. Og det var interessant å lytte til foredragsholdere som forteller om det aktive arbeidet som foregår på ulike steder i verden med hensyn til nettopp dette. Blant annet hvordan homeopati benyttes i tillegg til den konvensjonelle behandlingen til beste for pasienten.

 

  • Nydelig innlegg fra Dr. Peter Fischer, den engelske Dronningens homeopat. Det er positiv evidens for at homeopati kan redusere bruken av antibiotika. Det trengs innovative metoder i dette arbeidet, og flere av presentasjonene viste hvordan homeopati kan være en del av dette arbeidet.

 

  • Fokus på forskning som viser at homeopati er vel verdt å gi en sjanse med tanke på den globale krisen vi står overfor med antibiotikaresisitens

 

  • Forskning som er blitt presentert viser betydning av den individuelt tilpassede behandlingen og at skreddersydd homeopatisk medisin gir det beste resultatet. Men studier viser også at de pasientene som får opplæring i bruk av homeopatiske medisiner for hverdagsplager har stort utbytte av det.

 

  • 2/3 av brukere av homeopati er kvinner, og en mulig årsak til dette kan jo være at kvinner er født med “common sense”(ref. Michael Frass, Østerrike)

 

  • De som  velger homeopati for egen helse er generelt høyt utdannende.

 

  • Rachel Roberts fra HRI la fram det omfattende og viktige arbeidet de har gjort med å avdekke den australske rapportens store mangler og feilrapportering.

 

 

“Fokusere på homeopatiens styrker”

” Behandle pasienten helhetlig”

” Behandle mennesket, ikke bare drepe bakterier”

 

 

Skriv en kommentar