Forskning

Raskere fødsel og færre komplikasjoner med homeopati

Av 16. mars 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

Raskere fødsel og færre komplikasjoner med homeopati

 

En studie fra 1983 med 93 kvinner viste at homeopatisk behandling forkortet fødselstiden og reduserte antallet komplikasjoner under fødsel.

I et randomisert dobbel blind forsøk med 93 kvinner, ble et kompleksmiddel bestående av Caulophyllum, Actea racemosa, Arnica montana, Pulsatilla pratensis and Gelsemium sempervirens, brukt fra den niende måneden av svangerskapet og frem mot fødsel.

Fødetiden og eventuelle komplikasjoner ble deretter registrert.

Studien fant at den gjennomsnittlige fødselstiden for kvinnene som fikk kompleksmiddelet var 5,1 time sammenlignet med de som mottok placebo der fødetiden var 8,5 timer.

Komplikasjonsraten hos kvinnene som fikk kompleksmidlet var på 11,3%, mens den hos kvinnene som fikk placebo var på 40%

De homeopatiske midlene som ble brukt i kompleksmidlet har tradisjonelt vært brukt av homeopater for svangerskap og fødsel. Dette betyr ikke at de bør brukes rutinemessig. Selv om kompleksmidler gir effekt, kan tilpassede individuelle midler være nødvendig for å få de beste resultatene, spesielt dersom det skulle oppstå mer alvorlige problemer.

Forskningsresultatene støtter tradisjonell bruk av homeopati for svangerskap og fødselsproblemer og peker i retning av at homeopatibruk i større skala burde bli vurdert av de som er involvert i fødselsprosessen, som helsepersonell og foreldre.

 

 

 

This study 1987 study is not available online but can be referenced from the Cahiers de Biotherapie journal in which it was published.

More Information: Dorfman P., Lassere N.M., Tetau M., Homoeopathic Medicines in Pregnancy and Labor, Cahiers de Biotherapie, 94, April 1987, 77-81.

Link:

http://homeopathyplus.com/quicker-births-and-fewer-complications/