Ukategorisert

Hvem eier sannheten?

I en lang artikkel 27. Januar 2017, How Corporate Media Threatens Our Democracy, beskriver Bernie Sanders inngående mediebildet i dag. Hvordan politikk ofte blir redusert til overfladisk underholdning. Interessen for å gå i dybden forsvinner. Han belyser det store ansvaret media har for virkelighetsoppfattelsen, og hvordan den formes like mye av det som dekkes, som av det som ikke dekkes. Hvordan dekkes alternativ medisin i media? Formidler de sannheten?

Nationen turte ikke
Da Nationen 28. oktober 2016 publiserte kronikken «Hvordan fikk homeopati fotfeste i økolandbruket?», sendte Norske Homeopaters Landsforbund inn et tilsvar, hvor alle påstander var dokumentert med solide referanser, og ble lovet en kronikk. Og så ble det helt stille. Forespørsel om hvorfor kronikken ikke ble trykket, ble ikke besvart.

Aftenposten
Aftenposten har de senere årene nærmest sett ut som et medlemsblad for foreningen skepsis. Det er klart at komplementær behandling også krever et kritisk blikk, men det skinner klart en grunnholdning igjennom hvor “alt som ikke er skolemedisin, er udokumentert nonsens”. Ydmykheten forsvinner. Nysgjerrigheten forsvinner. Den personlige opplevelse degraderes. Opplevde du hvordan de homeopatiske midlene virket i kroppen din? Glem det, det er bare innbilning. For det er jo så mye morsommere med litt overfladisk skittkasting:

Joralf Gjerstads evner er hverken guddommelige eller magiske. “Det finnes ikke en eneste dokumentert og offentlig historie eller påstand om ham som krever overnaturlige forklaringer, jamfør en systematisk analyse av de offentlig kjente sakene som Gjerstad har vært involvert i, utført av forfatter og skeptiker Gunnar Tjomlid”. – Ingeborg Senneset.
Jasså? Ikke en eneste offentlig historie som er det minste “uforklarlig”? Virkelig?

Å være født sensitiv er ingen diagnose, prinsesse Märtha og Elisabeth Nordeng. Det er å være menneskelig.
“Dette er ikke en uvanlig taktikk. Mange dyktige selgere gjør det samme. Homeopater selger deg sukkerpiller. Skjønnhetsfirmaer selger ruller med pigger som huller ut fjeset ditt. Kinesiologer selger en prat med nervene dine. Mote og supermat, healing og glutenfri shampoo. Listen er lang” – Ingeborg Senneset
Her gjør Senneset hva hun kan for at intervjuobjektene skal fremstå som banale, samtidig som det som er det egentlig interessante, den indre erkjennelsesvei, ikke tillegges betydning. Budskapet er klart – tror du på noe ikke-fysisk, en bevissthetsprosess, er du en lettlurt idiot.

Gundersens uviten
18. Januar publiserer Kristian Gundersen i “Uviten”: Homeopati tatt på alvor. “Lag på lag med urimeligheter, mener biologiprofessor”. Etter å ha sendt inn et langt tilsvar, blir Norske Homeopaters Landsforbund bedt om må forkorte tilsvaret til 2500 tegn (ca. 370 ord, eller en knapp side), som Aftenposten mottar fredag 19. januar. Alle påstandene som vi kommer med, kan vi dokumentere med referanser til forskning. I skrivende stund er det fortsatt ikke publisert. I følge Vær Varsom-plakaten 4.15:

“De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.”

Oppdatering:
NHL fikk tilsvaret på trykk under “Dagens korte debattinnlegg”, 31. januar. Forklaringen på hvorfor det hadde tatt lang tid, var at det var mange debattinnlegg å ta hånd om.

 

Ingeborg Sennesets sannhet

I kjølvannet av Donald Trumps “Alternative fakta”, skriver Ingeborg Senneset en kommentar 26. januar med overskriften: “Alternative fakta er bare et alternativt begrep for falskneri“. Budskapet hennes er tydelig – “Den amerikanske nevrologen og Yale-professor Steven Novella sa det godt: Det finnes ingen «alternativ medisin». Det er bare «medisin». Enten virker det, eller så virker det ikke. Det finnes alternativ historie, men det er også bullsh*t.”

Videre om homeopati skriver hun: “Noen utfall av «alternative fakta» nærmer seg nesten det komiske, som når det ble etablert homeopati mot ebola. De som ble overøst med uvirksom, uansett velment, innsats ler neppe. De ble like syke – OG kastet bort tid og energi.”

Fakta
Sannheten om homeopati ved ebola er følgende: Fire leger, som også er homeopater, reiste til Liberia fordi de ville bidra med sin kunnskap i en humanitær katastrofe. De ville se hva homeopati kunne utrette, og hadde utformet og presentert et prosjekt på forhånd. De ville tilby sin hjelp til Ganta United Methodist Hospital, for å se om homeopatisk behandling i tillegg til vanlig behandling kunne utrette noe. For eksempel gitt samtidig med intravenøs væskebehandling. Men da de kom ned dit, ble de nektet å gjennomføre prosjektet av krefter i WHO. Dr. Medha Durge forteller – Ettersom momentet blant homeopater til å gjøre noe bygget seg opp, så fikk jeg en mulighet og tok den. Vi behandlet alle typer caser med homeopatiske medisiner på sykehuset. Resultatene var så bra at vi fikk en forespørsel av dem om å komme ned igjen for å promotere og lære bort homeopati. Å si at vi gir falske forhåpninger er latterlig, sier hun. Vi var fire kvalifiserte leger som reagerte på en oppfordring til helsepersonell om å melde seg som frivillig. Vi satte våre egne liv i fare for å prøve å hjelpe. Hvis det er noe som kan gjøres i tillegg til vanlig behandling, har vi en plikt til å forsøke. Hun forteller også at myndighetene i Liberia satte pris på innsatsen deres. Dr. Richard Hiltner, som har brukt homeopati i 40 år, forteller at det var en dramatisk og traumatisk reise. De fikk opplæring i hygieniske forebyggende tiltak av WHO, og følte seg trygg. Han sier også at det eksisterer mye historiske data på bruk av homeopati i forskjellige epidemier. Vi må slutte med skittkastingen og begynne å samarbeide.

Scientisme
Ingeborg Senneset vrenger ut av seg sine subjektive kommentarer, i en drakt av noe som skal ligne på objektiv faktabasert journalistikk. En konstant messing og utbasunering mot alt det alternative, og i hennes øyne motsats til “vitenskap”, uten å se at hennes tilnærming er sterkt dogmatisk, en sann troende scientist verdig. Det blir tragikomisk når de mest fanatiske kritikerne av homeopati, de som påstår å sette vitenskapen i høysetet, faktisk er de som er lengst vekk fra den observerbare virkeligheten, scientismens grunnpilar, empirien, den homeopatiske praksis. Scientistenes egen virkelighetsoppfattelse blir et hinder for ny kunnskap.

 

Noen fakta
Den begredelige journalistikken avsluttes med «Comment is free, but facts are sacred». Så la oss avslutte med noen fakta:

For å få et negativt resultat for homeopati, er man nødt til å bruke omfattende eksklusjon av datamaterialet – http://www.karger.com/Article/FullText/355916

7/10 kronisk syke blir (mye) bedre av homeopati – https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/essentialevidence/observational-studies/

Ca. 41% av randomiserte kontrollerte forsøk er positive – https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/essentialevidence/clinical-trials-overview/

75% av grunnforskningen med ekstreme fortynninger er positiv, og 75% har blitt reprodusert – https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/essentialevidence/experimental-research/

Det er indikasjoner for bruk av homeopati ved flere tilstander – https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/essentialevidence/evidence-by-condition/

NHMRC-rapporten er av dårlig kvalitet –
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

http://aha.onefireplace.com/resources/Documents/AHA%20Insert%20Jun%2016%20final.pdf

Lancet 2005 –
En studie som ofte blir feilsitert, og som ikke er pålitelig i sine funn. De 8 studiene som konklusjonen bygger på, representerer heller ikke homeopati slik det praktiseres i en klinisk  setting. Lancet 2005 studien består ikke sensitivitetsanalyser.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-et-al/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1375230/
Homeopatiske medisiner selges på apotek fordi de lages av apotek, og må tilfredsstille GMP-standard, for å sikre trygg bruk. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16769e/s16769e.pdf

Placebovirkningen har liten klinisk betydning – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20091554

 

“The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts”.

– Bertrand Russell