Forskning

Homeopatiens virkning på MRSA bakterier

Av 15. januar 2017oktober 14th, 2021Ingen kommentarer

Antibiotika-resistens har blitt et stort helseproblem verden over. Infeksjoner forårsaket av methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) er det vi frykter mest. En uskyldig liten sårbetennelse kan i verste fall bli dødelig.

Verden trenger nye behandlingsmuligheter som en erstatning for antibiotika og homeopati er en av dem.

I et laboratorieforsøk fra 2016 ble det dyrket bakteriekulturer med MRSA. Deretter ønsket man å måle hvilken effekt homeopatisk medisin hadde på bakteriekulturen.

Forsøket viser at dersom man tilfører bakterien homeopatisk medisin, ble veksten av bakterien redusert.

Dersom man tilførte bakterien homeopati etterfulgt av antibiotika, ble veksten av bakterien ytterligere redusert enn ved kun tilførsel av homeopati.

Tilførsel av homeopati reduserte også den bakterielle DNA aktiviteten og hemolysinproduksjonen.

Dersom man bare ga antibiotika, hadde dette ingen redusert eller hemmende virkning på bakterien.

MRSA bakterien som ble behandlet med homeopati ble mer sårbar og mottakelig for det antibiotiske Oxacillin. Dette er interessante funn som det er verdt å undersøke nærmere. Flere studier trengs for å bekrefte denne effekten.

 

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916(16)30048-0/fulltext