Forskning

Forskere kan ikke utelukke at homeopati har en medisinsk virkning

Av 8. januar 2017september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Homeopati istedenfor antibiotika i landbruket.

Spørsmålet om homeopati kan benyttes i landbruket istedenfor antibiotika er et kontroversielt spørsmål. Mange økologiske bønder over hele verden bruker homeopati istedenfor antibiotika for å få en renere matproduksjon av melk, egg og kjøtt. Dyrene holder seg også friskere fordi de har et bedre immunforsvar og en bedre helse generelt.

Man må ofte ha hatt gode resultater med homeopati før man stoler på dens virkning og tar det i bruk for alvor, nettopp fordi det ikke har vært nok forskning på homeopati at man kan bevise at det virker. Det pågår stadig mer forskning på homeopati, og verden har faktisk akkurat så mye erfaring med homeopati at mange land har blitt positivt innstilt til den verdifulle medisinen. Blant annet vil både Verdens Helse Organisasjon (WHO) og det norske mattilsynet anbefale homeopati.

 

 

Homeopati blir anbefalt av mattilsynet

I Mattilsynets veileder om økologisk landbruk står det at bøndene skal velge homeopati framfor vanlige legemidler, dersom det virker mot denne sykdommen.

Blant annet skal homeopatisk medisin brukes fremfor allopatiske veterinærlegemidler eller kjemisk framstilt antibiotika, forutsatt at de har en effektiv terapeutisk virkning for den gjeldende dyreart og den tilstanden behandlingen er beregnet på. Skal bonden drive økologisk, så må også medisinen være ren og naturlig.

 

 

Kan ikke utelukke at homeopatisk behandling av infeksjonssykdommer kan ha en medisinsk virkning.

Resultatene av en stor gjennomgang av forskning på homeopati og infeksjonssykdommer ble i 2016 publisert på forskning.no.

Doehring og Sundrum oppsummerte resultatene fra 52 studier på høns, gris og storfe, publisert i perioden fra 1989 til 2014.

28 studier konkluderte med at homeopatmedisinen virket bedre enn behandlinga i kontrollgruppa, mens 22 fant at den ikke gjorde det. To studier endte uten konklusjon.

Dermed kan det ikke utelukkes at homeopatisk behandling kan hjelpe produksjonsdyr med infeksjonssykdommer og at det kan ha en medisinsk virkning.

Det er mye usikkerhet knyttet til de ulike studiene. Et betydelig problem er at ingen av de 52 studiene er blitt repetert og bekreftet for å styrke konklusjonene. Dette er grunnen til at helsemyndighetene ikke kan anbefale homeopati istedenfor antibiotika.

 

Dette er godt nytt.

Det at det ikke er nok dokumentasjon til at homeopati kan anbefales istedenfor antibiotika, betyr ikke at homeopati ikke virker. Det betyr bare at det kreves mer forskning før det kan dras noen konklusjoner. Når forskning på homeopati får spalteplass i norske medier med spørsmål om det kan erstatte antibiotika, har tanken om at homeopati kan være en potensiell medisin begynner å spire og anerkjennes.  Svaret på dette spørsmålet kan vi bare finne dersom vi er åpne og nysgjerrig slik forskere burde være, slik at de deretter undersøk saken og finn svaret selv. Bare da kan ny kunnskap og viten finne sted.

 

http://forskning.no/alternativ-behandling-veterinaermedisin-landbruk/2016/12/forskerne-mangler-svar-p%C3%A5-om-homeopati-virker-pa-gardsdyr