Helsepolitikk

Amerikanske spesialister sier at homeopati kan være løsningen i kampen mot antibiotikaresistens

Av 6. oktober 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer
Homeopati er naturlig behandlingsform som stimulerer kroppens immunforsvar

Homeopati er naturlig behandlingsform som stimulerer kroppens immunforsvar”

 

 

“Homeopatisk medisin kan redde mange liv og spare verdensøkonomien for mye penger. Vi har sett gjennom forskning og kliniske forsøk at homeopati har den effekten vi leter”, sier amerikanske spesialister i et åpent brev til det amerikanske helsemiljøet.

 

Homeopatisk medisin brukes allerede på pasienter med antibiotikaresistente infeksjoner

Amerikanske leger er bekymret på grunn av den alvorlige tilstanden verden står overfor når det gjelder antibiotikaresistente bakterier. De har nå skrev et åpent brev til det amerikanske helsemiljøet.

Det er nå antatt at antibiotikaresistente infeksjoner kan ta livet av 10 millioner mennesker og koste verdensøkonomien 100 billioner dollar årlig innen 2050.

Dr. Margareth Chan I WHO har nylig uttalt at vi nærmer oss en tid der en vanlig streptokokkinfeksjon eller et sår på kneet kan bli livstruende. Løsningen på den kommende krisen må finnes, og den må finnes raskt.

Som USA`s ledende spesialister i integrert medisin mener vi det er på tide at vi atter en gang ser på homeopatisk medisin.

Som leger er vi de første til å erkjenne at det diagnostiske og kirurgiske verktøyet av konvensjonell medisin er et vitenskapelig underverk, virkelig ekstraordinært og livreddende! Imidlertid er det også et godt dokumentert faktum at mange av de medisinene som for tiden anvendes i konvensjonell medisin bærer risikoer som ofte er uakseptable, og ved tilfelle av bakterielle infeksjoner – stadig mer ineffektive.

Vi og titusenvis av medisinske kolleger rundt om i verden har gjentatte ganger brukt homeopatisk medisin for å behandle mennesker effektiv og trygt mot et bredt spekter av plager, blant annet alvorlige, og i noen tilfeller livstruende bakterielle og virale infeksjoner, uten risiko for å skape ytterligere resistente organismer.

Vi besluttet å anvende denne type medisin etter nøye eksperimentering og observasjon på letingen etter en medisin som kunne kurere uten potensielle bivirkningen eller skadelige ettervirkninger.

 

Hvorfor anbefaler vi å ta homeopatisk medisin i betraktning?

La oss begynne med å se på hva vi vet om homeopati i dag.

Forskning viser at homeopatisk medisin har effekt

Homeopati er en 200 år gammel medisin som brukes av over 500 millioner mennesker verden over. Medisinen er laget av planter, dyr og mineraler som er seriefortynnet og kraftig støtet eller ristet under fremstillingsprosessen. Tolv uavhengige forskningslaboratorier i Nord-Amerika, Russland, Europa og Asia har nå bekreftet at alle klassisk fremstilte homeopatiske medisiner som ble studert inneholder ulike nanostrukturer, inkludert nanopartikler av kildematerialet og silisium, som er ujevnt fordelt i kolloidal oppløsning. De ovennevnte laboratorier og andre har funnet at homeopatiske medisiner, som moderne konstruerte nanopartikler, har vist seg å virke ved å modulere biologisk funksjon av allostatisk spenning, respons nettverk, inkludert cytokiner, oksidativt stress og varmesjokkproteiner.

I tillegg er det hundrevis av fagfellevurderte studier, inkludert RCT studier og store observasjonsstudier på enkeltceller, planter, dyr og mennesker, som viser at homeopatiske medisiner er svært trygge og har målbar og positiv biologisk og terapeutisk effekt.

 

Homeopati har blitt benyttet ved de dødelige epidemiene gjennom 200 år

Pålitelig og omfattende kliniske og offentlige helsejournaler har også blitt nøye undersøkt internasjonalt, på jakt etter bevis for om homeopatisk medisin har vært effektiv under noen av de dødeligste epidemier de siste 200 årene. De viktigste resultatene av denne forskningen viser at når homeopatisk medisin ble benyttet under disse dødelige epidemiene var dødelighet rutinemessig svært lav. Resultatene var entydige og forble uavhengig av homeopatisk lege, tid, sted eller type epidemisk sykdom, inkludert sykdommer av høy dødelighet, som kolera, kopper, difteri, tyfus, gul feber, influensa og lungebetennelse.

Skepsis i det medisinske miljøet

Noen i det medisinske miljøet vil ha betenkeligheter med å utforske homeopatmedisinens potensiale til å behandle farlige bakterieinfeksjoner og baserer sine innvendinger på to faktorer:

  1. Ideen om at homeopatiske medisiner ved potenser over 12C inneholder ingen aktive ingredienser.
  2. En studie publisert av Shang, et. al. i 2005.

 

Homeopati – den første kjente form for nanomedisin

Som nevnt tidligere – Nanoforskere i 12 uavhengige forskningslaboratorier har nå entydig bekreftet at alle homeopatiske legemidler som ble studert inneholdt ulike nanopartikler av kildematerialet og silisium som var ujevnt fordelt i kolloidal løsning – noe som gjør homeopatisk medisin den første kjente form for nanomedisin.

Vi vet nå fra de siste funnene i nanovitenskap at ethvert middel som er produsert ved hjelp av den tradisjonelle metoden med triturering og støting/risting må nemlig inneholde nanopartikler.

Homeopati som en komplementærmedisin

Når vi anbefaler dette, vet vi samtidig at mange av våre kolleger vil føle ubehag ved å bruke homeopati alene i behandlingen. Derfor ønsker vi at vi sammen skal undersøke homeopatiens effekt på disse stadig farligere infeksjonene, der den bare skal bli brukt som et supplement til konvensjonell behandling.

Alle leger er bundet sammen av ønsket om å tjene de syke og ikke ha blind troskap til et bestemt legemiddel.

Vi må finne en objektiv måte å løse dette på sammen, når vi nå skal møte den økende bølgen av antibiotika resistente bakterier som på kort tid kan true livet til millioner årlig.

 

 

Kilder:

Physicans sign up letter calling for new tactics in response to dangerous rise in antibiotic resistance.

http://www.digitaljournal.com/pr/3018517

 

American Institute of Homeopathy:

http://homeopathyusa.org/

http://homeopathyusa.org/about-aih-2/position-statements-letters-2/letter-regarding-antibiotic-resistance.html

Begreper:

Kolloidal oppløsning: Ikke homogent oppløst, men inneholder fortsatt partikler med diameter 10 -7 (10 i minus 7ende) til 10 -9 (10 i minus 9ende) meter av kildematerialet.