ForskningHelse

Homeopatisk medisin forebygger influensa og akutt luftveisinfeksjon hos barn

Av 3. oktober 2016september 19th, 2021Ingen kommentarer
Homeopatiske medisiner kan forebygge influensa og akutt luftveisinfeksjon hos barn

Homeopatiske medisiner kan forebygge influensa og akutt luftveisinfeksjon hos barn

 

Viktig med en effektiv og risikofri forebygging

Komplikasjoner ved influensa er vanlig i alle aldre, spesielt hos barn. Det er derfor viktig at vi kan forebygge tilstanden på en måte som gir minst mulig risiko for pasienten. Selv om Influensavaksine og influensamedisin har til hensikt å forebygge sykdommen, så er bevisene for at medisinen virker, og tryggheten rundt influensavaksinen omdiskutert. Det finnes imidlertid enda en måte å forebygge influensa på som viser seg å ha effekt, og det er homeopatisk behandling.

 

Forskning på homeopati ved forebygging av influensa

I en blindet, randomisert og placebokontrollert undersøkelse ble en gruppe på 445 barn mellom 1 – 5 år gitt ulike behandlingen for å forebygge influensa og akutt luftveisinfeksjon.

Antallet sykdomsepisoder ble deretter registrert i et år.

Barna ble delt inn i tre grupper: homeopatigruppen, placebogruppen og InfluBio gruppen.

30,5% av barna som var med i placebogruppen, utviklet tre eller flere episoder med influensa eller akutt luftveisinfeksjon i løpet av forsøksperioden på et år.

Det var ingen sykdomsepisoder i homeopatigruppen, mens det var en sykdomsepisode i InfluBio gruppen.

Resultatene viser at homeopatisk medisin er bedre enn placebo, men også influensamedisin i dette forsøket på å forebygge og redusere antall influensa- og akutt luftveisinfeksjonsepisoder hos barn. Dette signaliserer et behov for å forske mer på homeopatiens profylaktiske (forebyggende) potensiale.

 

Store fordeler med homeopati

Å bli kurert for en sykdom handler ikke bare om å bli kvitt symptomene der og da. Etter en behandling kan vi oppleve at sykdommen stadig kommer tilbake eller vi kan merke at vi rett og slett ikke er helt i form. Da har ikke kroppen fått jobbet med sykdommen slik den burde. Når vi velger behandlingsmetode bør vi tenke langsiktig og velge noe som kan gi oss en bedre helse på sikt og som kan gjøre oss så sterke at sykdommen ikke kommer tilbake.

En riktig foreskrevet homeopatisk behandling gir fordeler langt utover å forebygge eller behandle influensa eller annen sykdom. Homeopatisk behandlingen vil stimulere og styrke kroppen generelt, så den har derfor en langsiktig bonuseffekt. Den vil kunne forebygge senere sykdomsepisoder, forhindre kroniske plager og gi kroppen et skikkelig boost som påvirker både energi og humør.

 

Forskning:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828000/