ForskningHelse

Forbedret livskvalitet og redusert medisinbruk hos pasienter med luftveisallergi

Av 29. september 2016september 19th, 2021Ingen kommentarer
Allergisymptomer bedre med homeopati

Allergisymptomer bedre med homeopati

Hva er luftveisallergi?

Allergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på stoffer i miljøet og i maten vi spiser, ofte også naturlige stoffer og stoffer som er ufarlige. Det finnes mange ting som kan være allergifremkallende for de som har et svekket immunforsvar, men dette varierer fra person til person.

De fleste allergiformer kan plasseres i en av tre kategorier: Matallergi, hudallergi og luftveisallergi.

Luftveisallergi er allergiske reaksjoner som forekommer i øvre og nedre luftveier.

Kilder til luftveisallergi er mange; vanlig husstøv inneholder ulike komponenter som husstøvmidd, dyreallergener, pollen og svevestøv som kan utløse astma og allergi. Blir luftfuktigheten for høy kan muggvekst oppstå.

Symptomer kan blant annet være nysing, hosting, rennende øyne og nese, kløe i øye, nese og hals, astma.

 

Symptombehandling av allergi

De fleste som har en allergi eller luftveisallergi bruker medisiner for å dempe de plagsomme symptomene.

Symptombehandling er den mest vanlige måten å behandle sykdom på i dag. Du blir ikke frisk av å bruke medisiner, men de kan dempe symptomene. Symptomene er raskt tilbake når du slutter med dem, så derfor er mange helt avhengige av medisiner.

 

Styrke immunforsvaret

Allergi er forårsaket av et svekket eller overfølsomt immunforsvar, noe som dessverre er svært vanlig i dagens samfunn.

For å bli helt frisk av allergi, er det nødvendig å styrke immunforsvaret. Et godt immunforsvar er ditt forsvar mot allergi og kroniske sykdommer.

Riktig homeopatisk behandling behandler hele mennesket og styrker og stimulerer hele deg slik at du holder deg friskt og fri for kronisk sykdom.

 

Forskning på homeopatisk behandling av pasienter med luftveisallergi

En studie viser effekten av integrert homeopatisk behandling til pasienter med luftveisallergi. Det vil si at homeopatisk behandling ble gitt i tillegg til legemedisin.

Pasientene ble fulgt opp tre ganger i året i to år.

 

Rask og langvarig bedring av symptomer

Allerede etter to måneder viser 75% av pasientene med sesongrelatert luftveisallergi en høy grad av bedring i deres symptomer.

Mange pasienter opplevde fullstendig bortfall av symptomer og bedringen varte gjennom hele oppfølgingsperioden på to år.

45% av pasientene med helårs luftveisallergi viste tilsvarende nivåer av vedvarende bedring i sine symptomer.

 

Bedre livskvalitet

Forbedringer i pasientrapportert livskvalitet ble også sett etter to mnd. med behandling, spesielt hos pasientene med sesongrelatert luftveisallergi.

42% av pasientene vurderte sin helse som god, som er en økning på 26%. 30% vurderte sin helse som veldig god, som er en økning på 19%, og 15% vurderte sin helse som utmerket, som er en økning på 4%.

50% av pasientene følte aldri, eller nesten aldri en begrensning i daglige aktiviteter på grunn av sine allergier, sammenlignet med 31% før behandling.

Forbedringene i livskvalitet vedvarte gjennom hele oppfølgingstiden på 2 år.

 

Redusert medisinforbruk

På slutten av en oppfølgingsperiode på 2 år hadde de pasientene med en sesongavhengig luftveisallergi redusert sitt forbruk av kortison, bronkiedilaterende medisin eller antihistamin helt.

Pasientene med helårs luftveisallergi hadde redusert medisinbruken med 85 – 100%

 

Forskning:

improved-quality-of-life-and-reduction-of-conventional-drugs-in-allergic-patients-treated-with-homeopathy

http://helse.010fl.com/no/helse/201307/119731.html#.V-0hfo9OJlY

https://www.fhi.no/fp/matallergi/allergi—matallergi-luftveisallerg/