Nyheter

Astma eller bare en dårlig dag på jobben?

Av 22. september 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer
Det pågår en het debatt omkring medisinering av friske utøvere i langrennsporten. Det finnes gode alternativer som i tillegg går under doping-radaren.

Det pågår en het debatt omkring medisinering av friske utøvere i langrennsporten. Det finnes gode alternativer som i tillegg går under doping-radaren.

Med en pågående debatt omkring bruken av astmamedisiner i det norske langrennsmiljøet gjør man seg noen refleksjoner. Skal man konkurrere og trene hardt når man er syk? Bør du trene på toppnivå når du har ”skjøre luftveier”? Er det andre metoder?

”Folk uten diagnostisert astma kan ha “problemer med pusten” av ulike årsaker. At pusten er som et spiel på kroppens tilstand er gammel og kjent kunnskap, også i medisinen. Pusten, muskelspenninger og bevegelser er gjensidige, uten pusten blir bevegelsene mekaniske, stive og uten dynamikk”

Anne Leseth , Senter for Profesjonsstudier, HIOA og Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøyskole

Luftveiene henger sammen med resten av kroppen og kan ikke behandles som en adskilt sykelig del.

Homeopatisk behandling fokuserer alltid på hele menneske og ser kroppen i sammenheng. På den måten blir alle symptomene; de fysiske, emosjonelle og mentale viktige når pasienten kommer for plager som for eksempel astma.

Det betyr at man bør fokusere mer på å styrke fremfor å sykeliggjøre og medisinere. Stimulere kroppens egen evne til å fungere optimalt i en hverdag med utfordringer, endringer og ekstreme fysiske påkjenninger, som toppidrett.

Det er ikke uvanlig med astma i norsk langrenn. Men, er det bare astmamedisiner som hjelper? Hva med medisinenes bivirkninger? Toppidrettsutøvere har ofte stor kunnskap om hva som er bra for kroppen, og flere tyr oftere til alternativ behandling for hjelp med plager, skader og andre utfordringer.

I en oversiktsstudie fant man positiv effekt av homeopati hos over 80 % av mer enn 2400 pasienter, som var plaget av allergi eller astma, i totalt 27 studier (1). Positive resultater ble funnet i samtlige 9 observasjonsstudier, og i flertallet av de 18 randomiserte dobbelt-blind placebo-kontrollerte studiene.

I en annen oversiktsstudie fant forskere positive resultater i 6 av 7 undersøkelser av homeopati ved allergi og øvre luftveisinfeksjoner (2).

 

  1. Bellavite P, Ortolani R, Pontarollo F, Piasere V, Benato G, Conforti A. Immunology and homeopathy. 4. Clinical studies – part 2. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: eCam, 3(4), 397-409, 2006.
  2. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S, Thurneysen A, Matthiessen PF. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice – summarized health technology assessment. Forsch Komplementärmed, 13(suppl 2), 19-29, 2006.

Skriv en kommentar