Forskning

Nesten alle leger i studie anbefalte naturlige behandlingsformer

Av 8. august 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer

Leger fra seks land var med i en studie som viser at nesten samtlige, 99%,  anbefalte naturlige behandlingsformer  ved behandling av barn. Det ble spurt om bruk av vitaminer, mineraler, urtemedisiner og homeopati.  Legene ble valgt ut uten at det ble opplyst om hvilke undersøkelse det var.

Leger fra Europa, Sør Amerika og Israel ble intervjuet

Spørreundersøkelsen omfatter nesten seks hundre leger fra Tyskland, Russland, Bulgaria, Spania, Columbia og Israel.  Legene hadde variert bakgrunn. Det  var barneleger, allmennleger og sykehusleger.   Hele 15 % av dem anbefalte homeopati i behandling av barn.    Det kom også fram at legene manglet kunnskap om disse behandlingsformene.  Ikke overraskende hadde legene best kunnskap om vitaminer og færrest god kunnskap om homeopati.

Samme tendens som vi ser i en homeopats praksis her hjemme

Undersøkelsen viste at det var lidelser som homeopater MNHL ofte ser i sin praksis som ble behandlet med naturlige metoder.  Det var barn mellom 0 – 12 år, med infeksjoner i øvre luftveger, spedbarnkolikk, søvnvansker og gjentatte infeksjoner der disse behandlingsformene oftest ble anbefalt.

Høsten er infeksjonstid

Mange barn sliter med infeksjoner i ører, luftveger og mage tarm om høsten når det er tid for barnhage og skole. I disse tider der det er viktig å unngå unødvendig bruk av antibiotika, er naturlige behandlingsformer som homeopati viktig. Den kan brukes mot akutte infeksjoner og for å motvirke tendenser til stadige infeksjoner.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27493983