ForskningHelseNyheter

Dette må du vite om RESF

Av 12. juli 2016september 19th, 2021Ingen kommentarer

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) er et skandinavisk register med opplysninger fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp som knyttes til bruk av alternativ behandling. Med “eksepsjonelt gode sykdomsforløp” menes at pasienten opplever å bli frisk eller symptomfri, eller at symptomene blir svakere og/eller færre.

Dersom du ønsker å fortelle om et uvanlig sykdomsforløp med homeopati, kan du kontakte NAFKAM ved å benytte kontaktskjemaet på NAFKAMs nettside. Kriteriene for å sende inn et “eksepsjonelt sykdomsforløp” er ganske enkelt at du har, eller har hatt en helseplage, og har opplevd positive eller negative helseeffekter som kan knyttes til bruk av homeopati.

I kontaktskjemaet forteller du kort om helseplagen og hvilke resultater som er oppnådd. Det er enkelt, og tar bare noen minutter. Dersom det ikke er pasienten selv som tar kontakt, må den som kontakter NAFKAM ha pasientens tillatelse til å formidle kontaktinformasjon til NAFKAM. Eventuelt innhentes mer informasjon. Som regel skjer det ved at daglig leder for RESF, Brit Johanne Drageset, ringer til den som har tatt kontakt. All informasjon er taushetsbelagt, og skriftlig materiale oppbevares nedlåst.

Hvis det registreres fem “uvanlig positive” forløp ved kroniske tilstander hvor samme behandling er brukt for samme helseplage, oversendes det orientering om behandlingsformen til forskerne ved NAFKAM. De ser så på muligheten for å gjøre en større studie for å vurdere effekten av behandlingsformen ved den bestemte helseplagen.

Det var per 30.09.2014 registrert 397 sykdomsforløp: 319 fra Norge, 68 fra Danmark, 8 fra Sverige og 3 fra UK. Det betyr at bare 9 nye behandlingsforløp er registrert i 2014, noe som tyder på en kraftig underrapportering. De største sykdomsgruppene er kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME, 82), multippel sklerose (MS, 78), kreft (61) og astma/allergi (20).  Tjuefire sykdomsforløp er registrert som uvanlig dårlige sykdomsforløp, resten er uvanlig gode sykdomsforløp. De hyppigst anvendte behandlingsformene blant de 398 pasientene som har registrert sitt sykdomsforløp i RESF, er akupunktur, kostholdsveiledning, homeopati, urter og kosttilskudd, soneterapi og healing.

I 2013 ble det sendt ut skjemaer til 40 pasienter som hadde henvendt seg til RESF, men ingen av disse returnerte skjemaene. Totalt ble atten nye behandlingsforløp registrert i løpet av 2013. Alle sykdomsforløp som registreres i registeret, uansett om de blir medisinsk vurdert eller ikke, vil kunne danne grunnlag for forskning.

Har du erfart et forløp som kan være aktuelt for registeret?

Da kan du skrive en e-post til RESF.
Dersom du sender oss e-post skal du ikke skrive din sykdomshistorie, men bare din kontaktinformasjon og du vil bli oppringt for et lite intervju. Grunnen til at du ikke skal skrive din sykdomshistorie er at dette regnes som sensitive opplysninger som ikke skal skrives i en e-post.
Kontakt oss per telefon: (+47- 77 64 68 67/ 77 64 66 50)