ForskningHelse

Homeopati beskyttet mot tropesykdom

Av 30. mars 2016september 13th, 2021Ingen kommentarer

 

Homeopati til alle på Cuba

Immunisering med homeopati på Cuba

 

Dr Gustavo Bracho ved Finlayinstituttet på Cuba er imponert over resultatene de fikk da 2,3 millioner mennesker fikk forebyggende homeopatisk middel under leptospiroseepidemien i 2007-2008. Forskerne så en tydelig sammenheng mellom bruken av homeoprofylakse og en dramatisk reduksjon av sykdomstilfeller, og påfølgende kontroll over epidemien. Etter at det ble gitt forebyggende homeopatisk medisin i tre provinsbyer, ble det registrert en markant nedgang i sykdomstilfeller i disse områdene etter bare to uker! Dataene som ble registrert ble vurdert opp mot statistiske data fra tidligere år. Data for områder som fikk forebyggende homeopati ble sammenlignet med data for områder uten behandling. Det var bare i de områdene hvor homeopati ble gitt, at man registrerte denne markante nedgangen. Ikke bare fikk man kontroll med epidemien i løpet av to uker, men nedgangen i sykdomstilfeller vedvarte hele påfølgende år i de områdene som fikk homeopati.

 

Resultatene blir oversett

Funnene ble forsøkt publisert i fem forskjellige medisinske tidsskrift, uten å bli akseptert. Ingen av avslagene ble begrunnet faglig på noen som helst måte, forteller Gustavo Bracho. Vi trenger å få publisert disse resultatene i et medisinsk tidsskrift fortsetter han. Det fagfellevurderte tidsskriftet Homeopathy publiserte resultatene i 2010.

 

Gjennomføring

Alle personer over 1 år uavhengig av fysisk, psykologisk og sosial status, i tre provinsbyer i østre del av Cuba, til sammen 2,3 millioner mennesker, ble ansett for å være i risikogruppe og målgruppe. Dette ble ansett som intervensjonsområdet. Alle andre byer, det vil si resten av landet, utgjorde 8,8 millioner mennesker. Cuba har et nasjonalt overvåkingsprogram for tropesykdommer, etablert i 1980, og har dermed gode statistikker for leptospirose for mange år tilbake. Diagnostisering ble gjort med blodprøve. Differensialdiagnoser ble utelukket med standard ELISA tester. Det var lite vaksine tilgjengelig, og risikogrupper ble prioritert. 0,6% fikk vanlig vaksine. Immuniseringen med homeopati bestod av den homeopatiske nosoden nosoLEP C200, fem dråper under tungen, i uke 45 i 2007, administrert på kortest mulig tid av 5000 helsepersonell. Denne dosen ble gjentatt en uke senere. Man nådde 92% dekning, altså 2,1 millioner mennesker, i løpet av uke 50. Media ble brukt som informasjonskanal. Alt var frivillig og gratis.

 

Imponerende resultater

Ca halvparten av alle leptospirosetilfellene pr år inntreffer fra oktober til desember. Halvparten av disse igjen blir diagnostisert i desember. Man har observert en klar sammenheng mellom leptospirosetilfeller og mye regn. Fra 2005 til 2006 var 43,5% av alle leptospirosetilfeller lokalisert til intervensjonsområdet. Her bor 21,4% av den totale befolknigen. I 2007 lå man over gjennomsnittet i antall tilfeller i intervensjonsområdet, med en brå økning i uke 39-46 (figur 2A). I tillegg var det flomtopper i oktober og november på grunn av ekstreme nedbørsmengder. Ut fra modeller og beregninger kunne man ikke forvente en markant nedgang slik man oppnådde, men derimot en ytterligere økning i uke 51 og 52. Etter immunisering med homeopati opphørte den nære sammenheng mellom store nedbørsmengder og leptospirosetilfeller i intervensjonsområdet. Ellers i landet fortsatte denne sammenhengen. Fra uke 46 i 2007 til uke 52 i 2008 var det store forskjeller mellom intervensjonsområdet og resten av landet. Man så en reduksjon i antall leptospirosetilfeller i intervensjonsområdet fra 401 tilfeller i 2007 til 64 tilfeller per år i 2008, en reduksjon på 84%. I resten av landet så man en økning på 21,7%, 67 flere tilfeller i 2008 enn i 2007. Denne kraftige reduksjonen i intervensjonsområdet inntraff samtidig med at smitterisikoen var høy på grunn av mye ekstremvær.

 

Dramatisk reduksjon

To uker etter at man startet med å gi homeoprofylakse, med en dekningsgrad på 70%, begynte man å se en dramatisk reduksjon i antall bekreftede tilfeller i intervensjonsområdet. Det ble registrert en reduksjon fra 38 tilfeller i uke 46, til 3-4 tilfeller per uke i uke 49-52. Antallet tilfeller i ukene 49-52 var signifikant lavere enn gjennomsnittet for tidligere år. Vanligvis observeres det en topp i disse ukene.

 

Store forskjeller

Tre orkaner feide over nesten hele landet i perioden fra august til september og medførte store nedbørsmengder. I løpet av september fikk 2,3 millioner mennesker homeopatisk profylakse med nosoLEP 10M i intervensjonsområdet. Det tilsvarer en dekningsgrad på 96%. Ved utgangen av året så man store forskjeller mellom intervensjonsområdet og resten av landet. I intervensjonsområdet i ukene 49-52 var antallet tilfeller signifikant lavere enn gjennomsnittet fra tidligere år. I tillegg så man INGEN bekreftede tilfeller av leptospirose i 24 av årets 52 uker. Og i 40 av årets 52 uker var det bare 0-2 tilfeller per uke. I resten av landet (kontrollgruppen) var antallet tilfeller statistisk sett som vanlig, med en topp de siste ukene i året.

 

Konklusjon

Forskerne konkluderer med at det er en tydelig sammenheng mellom bruken av homeoprofylakse og en dramatisk reduksjon av sykdomstilfeller og dermed fullstendig kontroll over epidemien. Resultatene støtter bruken av homeoprofylakse som en egnet strategi for å få kontroll over epidemier. Ansvarlighet og solide studier må være normen i den videre forskningen.

 

Leptospirose

Leptospirose er en gruppe av zoonoser forårsaket av spiralbakterien Leptospira interrogans som er i familie med spiroketer (syfilis, borrelia). Den gram negative bakterien forårsaker en av de mest vanlige tropesykdommene, og utgjør et betydelig helseproblem. Bakterien kan overleve i flere måneder i vann og fuktig jord. Viktigste smittevei er gjennom huden, enten gjennom små sår og rifter eller intakt, bløt hud. Kan også smitte ved svelging av vann ved bading eller direkte fra infiserte dyr. Smitter ikke fra person til person. Inkubasjonstiden er 1-2 uker. Ofte mildt sykdomsbilde i form av influensaliknende bilde eller feber av ukjent årsak. Ved utvikling av alvorlig sykdom ses ofte raskt forløp med feber, hodepine, frysninger, hode- og muskelsmerter og øyebetennelse. Meningitt, lungebetennelse og leverbetennelse kan forekomme. Lever- og nyresvikt kan forekomme og forårsake dødsfall. Langvarig rekonvalesens med tretthet og hodepine er ikke uvanlig. Statistisk stiger antall sykdomstilfeller raskt i regntiden.

 

Homeoprofylakse

Det homeopatiske middelet som ble gitt ble laget av fire forskjellige sirkulerende stammer av leptospirosebakterien, og deretter potensert med korsakovmetoden (fortynnet og ristet). Dette homeopatiske middelet ble gitt til over 2 millioner mennesker i områder som statistisk sett var noe mer utsatt for flom og dermed epidemier. Fordelen med homeopati er at det går raskt å produsere, det er billig, og det er trygt. Forebygging av sykdom med homeopati går historisk tilbake til 1798. Det har blitt rapportert at homeopati har fått bukt med epidemier, men siden homeopati er kontroversielt, trengs det mer forskning.

 

REFERANSER

  1. Homeopathy. 2010 Jul;99(3):156-66. doi: 10.1016/j.homp.2010.05.009. Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control. Bracho G, Varela E, Fernández R, Ordaz B, Marzoa N, Menéndez J, García L, Gilling E, Leyva R, Rufín R, de la Torre R, Solis RL, Batista N, Borrero R, Campa C. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839
  2. Gustavo Bracho om publiseringsvanskeligheter https://www.youtube.com/watch?v=bAqo1knfUY0
  3. Leptospirose – veileder for helsepersonell http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&Main_6157=6287:0:25,5499&MainContent_6287=6493:0:25,6833&Content_6493=6441:82810::0:6446:72:::0:0
  4. Referansene 26-36 i originalpublikasjonen omhandler tidligere forsøk med homeoprofylakse: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAK&url=http%3A%2F%2Fsphq.ca%2Fpdf%2Fleptospirosis_epidemic.pdf&ei=xo4YVbnZO8SsPav2geAB&usg=AFQjCNFP-bizPHbZ6RJmvwGAsK-t9mw3Ig&bvm=bv.89381419,d.d24